Nieuws

Zeezeilvaart uitdagender alternatief voor reguliere zeevaart

De zeezeilvaart is voor jongeren een goed alternatief voor de reguliere zeevaart, die steeds minder uitdaging biedt. Dat stelde Matthijs Wever,s lid van de Raad van Toezicht van de Enkhuizer Zeevaartschool (EZS), tijdens de diploma-uitreiking.

Wever, familie van EZS-oprichter Henk Wever, ging in zijn toespraak kritisch in op de arbeidsmarktsituatie in de zeevaart. Door de druk op het verlagen van personeelskosten daalt het aantal studenten op andere zeevaartscholen al jaren. De wens om het manoeuvreren en de navigatie met behulp van veel elektronische hulpmiddelen steeds verder te versimpelen, versterkt volgens Wever de negatieve spiraal. Studenten die hun opleiding wel afmaken, doen dat bovendien met meer theoretische kennis dan praktijkervaring. Wever stelde dat die neergang te wijten is aan het gebrek aan uitdaging in het werk. De zeezeilvaart zou wat betreft voor veel jongeren een geschikt alternatief zijn.

Astronavigatie

Op de EZS wordt nog altijd astronavigatie onderwezen, en traditionele navigatie met kaart en kompas, naast het werken met moderne elektronica. De nieuwste ontwikkelingen worden niet geschuwd, maar altijd voorzien van een backup die ook nog werkt als internet en elektronica uitvallen. Wever stelde dat ‘er bij jongeren een sterke behoefte is aan het meester zijn over je eigen lot, en zelfstandige keuzes te maken, die eerder leiden tot een uitdagende leefstijl in samenspel met de elementen, dan tot het gemak van de voortstuwing met fossiele brandstoffen’.

Groei

De EZS, nog steeds het enige Nautical College ter wereld dat officieren opleidt voor de kleine en grote zeilvaart, groeit ondertussen. Afgelopen seizoen volgden 110 nieuwe studenten de lessen. Omdat zij hun studie over meerdere jaren kunnen verdelen, doen vaak meer studenten dan de nieuw aangemelden examen. Dit jaar waren dat er in totaal 173. Het slagingspercentage is met 81% hoog te noemen en het aantal voortijdig gestopten met vijf studenten juist laag, vergeleken met andere opleidingen. De studenten komen bovendien overal vandaan: de afgelopen lichting telde maar liefst 12 nationaliteiten, verdeeld over vier continenten.

Handelsvaart binnenhalen

Directeur Cosmo Wassenaar vertelde in de wandelgangen dat hij ook de toevoeging voor de handelsvaart weer wil binnenhalen. In de eerste decennia was die ook in Enkhuizen te volgen, maar toen dat onderdeel bij het ministerie van Onderwijs werd ondergebracht, liet de EZS het schieten. Nu de opleidingen voor de gemotoriseerde zeevaart en de zeilvaart steeds meer modules gemeenschappelijk hebben, ligt een uitbreiding richting handelsvaart opnieuw voor de hand.
Wassenaar heeft veel vertrouwen in verdere groei. De coronaperiode noopte de school om alle lessen op te nemen op video, zodat ze ook op afstand kunnen worden gevolgd. Dat heeft de internationalisering en professionalisering een extra duwtje gegeven.

Lees dit artikel in de Schuttevaer (alleen voor abonnees).