Duurzaamheid

Waddenvereniging vindt nog steeds rommel van de MSC Zoe

De Waddenvereniging wil dat de Wadden- en Noordzee rond Terschelling worden ontdaan van honderden tonnen afval in het gebied rond de plek waar het containerschip MSC Zoe vijf jaar geleden 342 containers verloor.

De vereniging is met partners project CleanUpXL gestart met als doel de onderwaterrotzooi op te ruimen.
Naar aanleiding van de ramp is een gebied van 3000 vierkante kilometer met sonar afgezocht. Een Master Target Lijst werd opgesteld met daarop 6000 objecten van minstens 1,00 bij 1,00 meter. Rederij MSC is vervolgens gericht gaan zoeken naar objecten die aantoonbaar tot de lading van de MSC Zoe behoorden. Er werden 1800 objecten gevonden en uit het water gehaald. De overige 4200 werden ongemoeid gelaten. De Waddenvereniging is nu zelf gaan schoonmaken en vindt, naast een heleboel algemene rommel, ook nog overal spullen van de Zoe.
De lijst met voorwerpen en locaties werd door de overheid aanvankelijk achter slot en grendel gehouden. Uiteindelijk moest er jaren later een procedure in het kader van de WOO, de Wet Open Overheid over de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie, aan te pas komen en werd de lijst openbaar gemaakt. De lijst wordt door de Waddenvereniging gebruikt voor het project CleanUpXL, een samenwerking tussen de Waddenvereniging, Stichting De Noordzee, de Friese Milieufederatie, Stichting Duik de Noordzee Schoon en bergers. De actie wordt betaald door een bijdrage van de Postcodeloterij.

Tekortgeschoten

De Waddenvereniging vindt dat de overheid tekortgeschoten is. Ellen Kuipers namens de Waddenvereniging vertelt: ‘Er zijn in het zoekgebied dus 4200 objecten blijven liggen. Dat hoeven niet allemaal objecten zijn die door mensen daar terecht gekomen zijn. Het kunnen natuurlijke veenpakketten of grote stenen zijn, maar het merendeel bestaat naar onze overtuiging uit rommel die er door menselijk toedoen terechtgekomen is. We vinden ook nog spullen die van andere schepen afkomstig zijn. Maar ook spullen van eigenaren die hun spullen liever niet verloren zagen gaan. Zo hebben we een visser een net terugbezorgd, dat was losgeraakt en als verloren beschouwd werd.’
Kuipers voegt toe: ‘De Nederlandse overheid heeft op een gegeven moment besloten de rommel de rommel te laten, omdat dat minder negatieve effecten op het milieu zou hebben dan de CO2 uitstoot van de vaartuigen die zouden opruimen. Verder werd dit niet onderbouwd, ook niet waarom de CO2 uitstoot niet gecompenseerd kon worden. Of wellicht kan met de rederij afgesproken worden dat als ze toch aan het werk zijn, nog eens 800 ton rommel, ook als die niet van de Zoe komt, uit zee te halen.’

Zelf ruimen

Kuipers: ‘De Waddenvereniging ruimt nu zelf rommel op met bergers en duikers. Dat doen we om de herinnering aan de ramp levend te houden en ervan te leren. We werken samen met Duitse organisaties, want ook de Duitse Waddenzee is getroffen. Dit zou tot nadenken kunnen stemmen. Niemand heeft deze ramp gewild, de reder niet, de kapitein niet, de verzekeraars niet, de lading-eigenaren niet en ook de consument niet. Maar het is wel gebeurd en we kunnen er best eens bij stilstaan dat 90% van alle spullen die we kopen uit een container komt die over zee is vervoerd.’

Lees het hele artikel in de Schuttevaer (alleen voor abonnees).

Foto: De oogst van een dagje schoonmaken met het offshore-bergingsschip Friendship voor de Waddenvereniging. (© Waddenvereniging)