BBZ nieuws

BBZ zoekt nieuwe voorzitter

Na twaalf jaar stopt Sicko Heldoorn als voorzitter van de BBZ. Zijn opvolger dient gevoel te hebben voor de schepen en de schippers, en voor de maatschappelijke ontwikkelingen die de sector beïnvloeden.

De BBZ is op zoek naar een opvolger voor voorzitter Sicko Heldoorn, die na ruim twaalf jaar stopt.
Gezocht wordt een ervaren bestuurder, net per se iemand uit de sector, maar wel iemand die er gevoel bij heeft. De voorzitter dient bovendien affiniteit te hebben met ondernemen, toerisme en landschap, en met de bemanningen en verwante beroepen die het varen met de schepen mogelijk maken. Politieke sensitiviteit en een gevoel voor de maatschappelijke ontwikkelingen, en hoe die de sector wederzijds beïnvloeden, zijn eveneens belangrijke eigenschappen.

Bestuurlijke en politieke ervaring

De BBZ is vaste gesprekspartner voor overheden op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal gebied. Veel gaat over veiligheid, steeds meer gaat over de energietransitie, maar ook de nautische infrastructuur en het behoud van het open water zijn belangrijke beleidsterrein. Een goed politiek netwerk, danwel de bereidheid daarin te investeren, strekt daarom tot aanbeveling. Sinds Corona zijn betere financieringsmogelijkheden voor ondernemers en productontwikkeling belangrijke onderwerpen binnen de vereniging. Van de voorzitter wordt verwacht dat die mede richting kan geven aan de veranderingsprocessen die in de sector spelen.

Ondernemen

De bestuursleden van de BBZ zijn zelf actief op de vloot als ondernemer of kapitein. De ondernemingen variëren van eenmansbedrijven tot rederijen met meerdere schepen. Een klein deel van de vloot vaart internationaal, tot op alle wereldzeeën. Mede vanwege die verscheidenheid wordt van de voorzitter een ‘helikopterview’ verwacht, met een goed oog voor het onderscheiden en samenbrengen van deelbelangen. De onderlinge sfeer in het bestuur is goed. Van de nieuwe voorzitter wordt een luisterend oor verwacht voor wat vanuit bestuur en vereniging wordt aangedragen. Samen met de directeur en bestuursleden zet de voorzitter de koers uit van de BBZ.

Erfgoed

De BBZ is de vereniging van scheepseigenaren en professionals in de kleinschalige passagiersvaart. De leden zijn onder te verdelen in zeilende zeevaart, zeilende binnenvaart (ook wel bruine vloot genoemd) en motorpassagiersvaart. Het beroep schipper bruine vloot is onlangs opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. De status van varend erfgoed maakt deel uit van de identiteit van een groot deel van de bruine vloot.

Klein kantoor

Het bestuur van de BBZ bestaat uit ondernemers in de zee- en binnenvaart. Het bestuur wordt ondersteund door een klein secretariaat met drie betaalde krachten. Zij doen het beleidsvoorbereidend werk en de uitvoering. Het kantoor is gevestigd in Amsterdam-Noord.

Voor meer informatie, mail naar Paul van Ommen, of bel: 06-57371683.