BBZ nieuws

Verplicht emissielabel binnenvaart van de baan

Een verplicht emissielabel voor de binnenvaart (en dus ook voor onze sector) is van de baan. De maatregel blijkt juridisch niet uitvoerbaar.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kondigde het verplichte emissielabel vorig jaar augustus aan. Voor de bepaling van het label worden schepen beoordeeld op klimaatuitstoot (CO2) en uitstoot met invloed op de luchtkwaliteit (fijnstof en stikstok). Klimaatuitstoot wordt aangegeven met een letter van A tot E, waarbij A het beste niveau aangeeft. In 2030 zou de gehele Nederlandse binnenvaartvloot gemiddeld over label B moeten beschikken. Daarvoor was wel verplichting van het label nodig. Nu blijkt dat dit juridisch niet haalbaar is. Wel kijkt de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) nog naar mogelijkheden voor een Europees emissielabel. Maar dat proces verkeert niet in een vergevorderd stadium.

Alternatief

Vanwege het wegvallen van het emissielabel, kiest het demissionaire kabinet een alternatieve manier om uitstoot te reduceren. Het wil nu een CO2-reductie van 14,5% bewerkstelligen door overschakeling op hernieuwbare brandstoffen (biodiesel). Dat gebeurt via de herziene richtlijn hernieuwbare energie REDIII (Renewable Energy Directive). Die verplicht brandstofleveranciers om de CO2-uitstoot van de brandstof die ze leveren met 14,5% te verminderen in 2030. REDIII gaat in vanaf 2026 en betekent voor brandstofleveranciers in de binnenvaart dat ze in 2026 3,8% CO2-reductie moeten bewerkstelligen door het leveren van hernieuwbare brandstoffen zoals biodiesel en waterstof. Wat precies de gevolgen zijn, moet nog duidelijk worden. Een optie is dat de brandstofleveranciers alle brandstof die ze leveren bijmengen met biobrandstof. Ze kunnen echter ook contracten sluiten met grote rederijen om die 100% biobrandstof (HVO100) te leveren. Dit levert mogelijk al zoveel reductie op, dat kleinere binnenvaartondernemers kunnen blijven varen op conventionele gasolie. Al blijft het de verantwoordelijkheid van elke ondernemer om zijn of haar eigen bedrijf te verduurzamen. Het prijsverschil tussen HVO100 en reguliere diesel is momenteel erg laag.