Natuur & Infrastructuur

Minister besluit over toekomstige diepte vaargeul Boontjes in eerste kwartaal 2024

De toekomstige onderhoudsdiepte van vaargeul Boontjes wordt in het eerste kwartaal van 2024 bepaald. Dat laat demissionair minister Harbers (IenW) de Tweede Kamer weten.

De huidige diepte van de vaargeul is NAP -3,80 meter. De vaargeul tussen Harlingen en Kornwerderzand wordt sinds 2012, in het kader van een proef, op die bijna vier meter gehouden. Gebleken is dat hier veel meer voor moet worden gebaggerd dan van tevoren was voorspeld. Er werd uitgegaan van 20.000 kubieke meter per jaar, maar in werkelijkheid moet het tienvoudige daarvan worden gebaggerd. In 2019 werd er zelfs 364.000 kubieke meter gebaggerd.

De Waddenvereniging vindt dit een te grote ingreep in de natuur en pleit daarom er al langer voor de vaardiepte terug te brengen naar NAP -2,80 meter. De diepte van vóór de proef.

Toekomst

In een brief aan de Tweede Kamer laat de minister weten dat de huidige diepte (NAP -3,80 meter) kan worden doorgezet tot 2027. Maar dat wel aan enkele voorwaarden moet worden voldaan. Zoals versmalling van de vaargeul, emissieloos baggeren en er moeten nieuwe stortlocaties voor het slib worden gevonden. ‘Het BO (bestuurlijk orgaan – red.) Waddengebied heeft het voorstel overgenomen en positief geadviseerd’, schrijft de minister in de brief. ‘Deze resultaten en het advies van het BO Waddengebied worden meegenomen in de te nemen beslissing door de minister van IenW in het eerste kwartaal van 2024, over de toekomstige onderhoudsdiepte van de vaargeul Boontjes gedurende de resterende looptijd van het NWP tot en met 2027. Zodra het besluit is genomen, wordt de Kamer hierover geïnformeerd.’

Sluis bij Kornwerderzand

Waarom de bedrijven in Harlingen de vaargeul graag op de huidige diepte houden, heeft alles te maken met de sluis bij Kornwerderzand. In 2023 werden de partijen het – na enig gesteggel van Urker bedrijven – toch eens over de financiering van de verbreding en verdieping van de sluis bij Kornwerderzand. Hierdoor kunnen grotere schepen vanaf eind dit decennium door de sluis in de Afsluitdijk. Harlingen hoopte hier ook van te profiteren, omdat de Boontjes een van de twee vaargeulen is ten noorden van de sluis. Maar de verdieping van de sluis en de gewenste diepte van de Boontjes hebben geen overlap, stelde de minister al eerder. Harlingen vreest om die reden een terugval, als vaargeul Boontjes niet op de huidige diepte wordt gehouden.

Lees het hele artikel in de Schuttevaer (alleen voor abonnees).

Foto: Waddenacademie