Veiligheid

De Dienst der Hydrografie wijzigt zeekaarten

De Dienst der Hydrografie voert een aantal wijzigingen in het productaanbod van zeekaarten door. 

De dienst maakt diverse nautische producten voor zeevarenden. Zoals zeekaarten en nautische boekwerken.

Het gaat om de volgende wijzigingen (update januari 2024):

Kaartatlas 1803 vervalt naar verwachting eind 2024.
Aangepaste dekking kaartatlas 1801. Onder meer het Belgisch gebied gaat op den duur grotendeels vervallen.
Kaartatlas 1810 zal m.i.v. editie 2024 worden vervangen door een nieuwe atlas 1820. De dekking van 1820 zal kleiner zijn, omdat de kaarten van de Randmeren zullen vervallen.
Beperking dekking kaartatlas 1812. Onder meer het Lauwersmeer en het Duits gebied gaan op den duur vervallen.
De zeekaarten 126, 1457, 1460 en 1555 vervallen rond 1 maart 2024.
Definitieve data worden aangekondigd op deze website en in de Berichten aan Zeevarenden.

Waarom brengt de Dienst der Hydrografie wijzigingen aan in het productaanbod?
De bestaansreden van de dienst is om de scheepvaart die vaart onder de ‘Safety Of Life At Sea (SOLAS)’ regels te voorzien van nautische producten. Deze groep is namelijk wettelijk verplicht om die producten te gebruiken. Dat staat zo in het SOLAS-verdrag.

De SOLAS-markt verandert echter. Vroeger waren papieren kaarten leidend. Tegenwoordig moet het grootste deel van de gebruikers elektronische zeekaarten (Electronic Navigational Charts) gebruiken. De papieren kaarten raken dus steeds meer op de achtergrond. Deze digitale ontwikkeling komt de komende jaren nog in een verdere stroomversnelling met de komst van S100. En dat vraagt om keuzes. De dienst moet zich concentreren op de toekomst en gaat daarom de inzet voor papieren kaarten verminderen.

Gevolgen voor papieren zeekaarten
Momenteel is het Nederlands karteergebied gedekt met zogenoemde A0 papieren zeekaarten (voornamelijk in gebruik bij SOLAS-scheepvaart) en voor een deel met de 1800-serie (voornamelijk in gebruik bij non-SOLAS-scheepvaart, onder meer voor recreatie). Hierdoor is er vaak een dubbele papieren dekking.

De dienst beëindigt de dubbele dekking zoveel mogelijk. Daarnaast beperkt zij de kartering voor gebieden waarvoor zij niet officieel verantwoordelijk is. Uiteraard blijft de dienst papieren en elektronische nautische producten uitgeven die wettelijk verplicht zijn.

Lees deze informatie op de bron.