Veiligheid

ILT haalt bakzeil in procedure bemanningscertificaat

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld in het voordeel van de Abel Tasman, die bezwaar maakte tegen afgifte van een bemanningscertificaat met de onverhoedse verplichting van een zogenaamd PSCRB-certificaat.

Het PSCRB-certificaat gaat over de kennis en kunde om met reddingmiddelen te werken, waaronder bijvoorbeeld vaste boordreddingboten. Omdat die aan boord van zeilschepen niet voorkomen, werd dit certificaat nooit eerder verplicht gesteld. De inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) meende echter een clausule in de wet gevonden te hebben waardoor dit certificaat wel verplicht kan worden gesteld, en gaf een bemanningscertificaat af voor de Abel Tasman, waarin dat werd opgenomen. Het bezwaar daartegen werd niet-ontvankelijk verklaard, waarna de eigenaren van de Abel Tasman naar de rechter stapten.

Korte metten

In zijn vonnis maakt de rechter korte metten met het verweer van ILT. Het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaar deugt niet, de argumenten om het PSCRB-certificaat nu opeens verplicht te stellen kloppen niet met de letter van de wet, en het risico dat het schip bij een port state control in het buitenland moeilijkheden krijgt met het bemanningscertificaat is substantieel, evenals de kans dat dan niet op de steun van ILT gerekend kan worden. De rechter verplicht ILT daarom om een nieuw -voorlopig- bemanningscertificaat af te geven zonder de gewraakte verplichting, en opnieuw te beslissen op het bezwaar. Dat die beslissing in het voordeel van de Abel Tasman uit dient te vallen, valt niet met zoveel woorden uit het vonnis te lezen, maar lijkt wel voor de hand te liggen. ILT moet bovendien aan de Abel Tasman alle proceskosten vergoeden.

Rechtszaak per schip

De uitspraak heeft gevolgen voor alle schepen die met bemanningscertificaten varen, waar de PSCRB-verplichting in is opgenomen. In feite moeten die certificaten nu allemaal worden vervangen, maar of ILT dat ook gaat doen is afwachten. Fokko Snoek, die namens de Abel Tasman als juridisch adviseur optrad, geeft aan dat er anders per schip een procedure kan volgen.
Bestreden wordt overigens niet, dat scheepsofficieren ook op zeilschepen de vereiste kennis en kunde dienen te hebben om met de verplicht aan boord aanwezige reddingmiddelen om te gaan. De vaardigheden dienen echter te zijn afgestemd op aard en omvang van het schip, zoals dat normaliter met alle regelgeving het geval is.

Bron: Uitspraak rechtbank Overijssel.