BBZ nieuws

Herinnering onderzoek TU Delft

BBZ-NIEUWS

Herinnering voor het invullen van de vragenlijst TU Delft.

In opdracht van de BBZ verrichten docenten en studenten van de Hogeschool Rotterdam en de Technische Universiteit Delft onderzoek naar emissieloos varen.  Naast dat er naar de technische kant gekeken wordt: welke emissieloze voortstuwingsopties zijn er voor onze branche, komt ook de financiële kant aan de orde: de financierbaarheid en de gevolgen voor het verdienmodel van je schip. Dit onderzoek moet duidelijkheid geven welke kant we moeten opbewegen om te kunnen voldoen aan de Green Deal en welke gevolgen dat heeft voor de bedrijfsvoering.

Er zijn momenteel 43 vragenlijsten ingevuld. Om een goed beeld te krijgen en verantwoorde adviezen uit te kunnen brengen zijn er meer antwoorden nodig.
Bij deze dus de oproep aan diegene die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld om deze alsnog in te vullen. Dat geldt voor scheepseigenaren uit de gehele zeilende branche (zeevaart, binnenvaart, dagtochtenschepen en schepen voor meerdaagse tochten).
Bij deze de link naar de vragenlijst.

Heel hartelijk dank alvast voor je medewerking!