Advertorial

Driedaagse cursus deksman op de Enkhuizer Zeevaartschool

Voorafgaand aan het vaarseizoen staan er op de Enkhuizer Zeevaartschool twee deksmancursussen gepland voor de binnenvaart. Om maat te worden in de chartervaart is deze cursus een minimaal vereiste.

De Enkhuizer Zeevaartschool verzorgt de cursussen een aantal keren per jaar, zo laagdrempelig mogelijk, als service aan de binnenlandse chartervaart. De cursus biedt alle verplichte onderdelen voor het deksmancertificaat, waarmee een dienstboekje kan worden aangevraagd. De eerstvolgende cursussen worden gehouden van 29 februari tot en met 2 maart en  van 21 maart tot en met 23 maart. Voorafgaand aan het zeilseizoen is er ook nog een cursus van 6 tot en met 8 mei.

Voor de deksmanscursus gelden vrijstellingen van een dag (BHV-houders) of twee dagen (deelnemers in het bezit van Basic Safety Training).

Onderdelen van de cursus:

1. Gebruik van reddingsmiddelen ter voorkoming van verdrinking
2. De specifieke arbeidsomstandigheden aan boord van een vaartuig
3. Brandbestrijding aan boord van een vaartuig
4. Risico’s aan boord door lawaai
5. Omgaan met gevaarlijke stoffen aan boord van een vaartuig
6. Basisbeginselen eerste hulp
7. Alarmeren en evacueren in noodsituaties

Aanmelden kan hier.