BBZ nieuws

BBZ-enquête over HVO

De BBZ heeft zich aangesloten bij een initiatief van Waterrecreatie Nederland om het gebruik van HVO te stimuleren. Daarvoor is er een enquête opgesteld. De informatie die daaruit komt kan hopelijk bijdragen om de overstap naar HVO te vergemakkelijken.

We merken dat er nog maar weinig recreatie- en beroepsschepen varen op HVO. Daarom willen we graag weten waarom scheepseigenaren wel of geen HVO gebruiken, waar ze HVO tanken en wat de ervaringen zijn met deze brandstof. Omdat met deze brandstof tot wel 90% minder uitstoot van CO2 behaald kan worden hopen we dat meer ondernemers HVO gaan gebruiken en de sector zo alvast een bijdrage levert aan de Green Deal Binnenvaart.

HVO in het kort

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) is een synthetisch alternatief voor diesel dat wordt verkregen door plantaardige oliën en vetten te behandelen met waterstof. Door de behandeling van deze plantaardige oliën ontstaat een brandstof die in vergelijking met fossiele diesel schoner verbrandt en duurzamer is. De brandstof is volledig weersbestendig, reukloos en vlokt minder tot helemaal niet bij kou. Omdat HVO minder water bevat is de kans op bacteriegroei vrijwel verdwenen.
HVO’s zijn in allerlei mengvormen verkrijgbaar; zo bestaat HVO20 uit 20% HVO en 80% fossiele diesel.  HVO100, de puurste vorm, is dus niet meer gemengd met fossiele diesel.

Veilig te gebruiken?

In Europa worden motoren en voertuigen getest voor brandstoffen met de EN590 normering. Wanneer een diesel de EN590 normering krijgt betekent dit dat deze brandstof van voldoende kwaliteit is om gebruikt te worden in dieselmotoren. Vrijwel alle motoren en voertuigfabrikanten conformeren zich aan deze normering. Mengvormen tussen fossiele diesel en HVO kunnen nog voldoen aan de EN590 norm, maar HVO in pure vorm voldoet niet. Dit komt omdat HVO een andere chemische samenstelling heeft. Voor synthetische diesel is er een nieuwe norm: de EN15940. Voor nieuwere motoren wordt garantie afgegeven voor het gebruik van HVO die aan deze norm voldoet. Volgens de ontwikkelaars van HVO kan de brandstof in elke dieselmotor gebruikt worden. Alle mengvormen onder de 70% hebben niet geleid tot problemen. Is het percentage HVO hoger, dan is er een kleine kans (7% bleek uit een onderzoek van FVEN) dat pakkingen en rubbers van hennep of nitril-rubber bij langdurig gebruik kunnen gaan krimpen (met name in oudere motoren). Dit zijn dan pakkingen in het brandstofsysteem die direct in aanraking komen met de brandstof, in de brandstofpomp, de brandstoffilter of brandstofleidingen. Deze pakkingen zijn te vervangen door HVO-bestendige pakkingen.

De toelichting met de link naar de vragenlijst vind je hier. De vragenlijst kan tot 20 juni worden ingevuld.