Duurzaamheid

Biobrandstof enige manier om klimaatdoel 2030 te halen

Het wegvallen van het Emissielabel Binnenvaart betekent niet dat de sector niet meer hoeft te verduurzamen. Op korte termijn lijkt maar één oplossing mogelijk, biobrandstof. Maar juist die oplossing stuit op weerstand.

De binnenvaart moet in 2030 ruim de helft minder CO2 uitstoten dan in 1990. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat de verduurzaming in de binnenvaart nog in de kinderschoenen staat. Voor Michel Voorwinde van Bovag is er maar één manier om de doelen toch te halen. ‘We moeten doorgaan met de projecten die inzetten op batterijen, waterstof en methanol. Maar die gaan nu niet het verschil maken. Dat doet biobrandstof wel.’

Imago

Biobrandstoffen hebben echter een slecht imago in de sector. Verhalen uit het verleden over ernstige motorstoringen, heeft schippers huiverig gemaakt. Biobrandstof bestaat de facto in twee opties: HVO100, en FAME, de brandstof die eerder problemen gaf. Bas Goedegebuure van FincoEnergies vindt dat imagoprobleem onterecht. ‘Wij hebben de ervaring dat FAME gewoon kan.’ Bij gebruik van FAME moeten echter wel steeds tijdig de oliefilters vervangen en schoongehouden worden, regelmatig water afgetapt en smeerolie-analyse worden gedaan.’
Ella Hofs van de Particuliere Transport Coöperatie (PTC) is niet overtuigd. Zij legt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit bij de brandstofleverancier. Goedegebuure is samen met TNO bezig met een praktijkproef, maar daar is verder nog niets over bekend. Hij kan zich wel vinden in de verantwoordelijkheid van de brandstofleverancier om de kwaliteit van het product te waarborgen, ‘maar dat geldt ook voor andere type brandstoffen’.

Technisch probleem

Een probleem van FAME is, dat niet goed bekend is hoe het samengaat met roetfilters en katalysatoren. Stage V-motoren zijn hier standaard mee uitgerust. Dit maakt een keuze voor HVO100 logischer. Maar deze kwalitatief hoogwaardiger biobrandstof is ook duurder. En daarbij komt, dat de luchtvaart er ook aanspraak op zal gaan maken, stelt Voorwinde, wat de prijs alleen maar verder zal opdrijven. ‘We moeten dat niet afwachten. Als we nu gaan voor HVO100 en het straks te duur wordt, staan we over vier jaar op dezelfde plek als nu. Daarom moeten we nu inzetten op bijmenging met 20% FAME, en onderzoek doen hoe we die blend kunnen verbeteren.’

Lees het uitgebreidere artikel van Jelmer Bastiaans in de Schuttevaer (alleen voor abonnees).