BBZ nieuws

Nieuwe subsidie verduurzaming start op 4 juli

De BBZ heeft na wat zoekwerk de nieuwe voorwaarden achterhaald die gaan gelden voor de nieuwe ronde van de tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025.

De vorige rondes gaven (maximaal) 60% subsidie op de kosten van de inbouw van een stage V motor (een motor die voldoet aan de nieuwste emissie-eisen) of op nabehandelingssystemen (katalysatoren en roetfilters). Let op, een onderneming kwam/komt voor deze subsidie alleen in aanmerking als de motor uit voorzorg vervangen wordt, niet omdat deze defect is.

Op 4 juli start er een nieuwe subsidieronde waarvoor 12.9 miljoen euro is uitgetrokken. Het is zo goed als zeker dat er een paar zaken gaan veranderen. Ten eerste wordt het subsidiebedrag verminderd (maar het is nog altijd substantieel). Daarnaast zal aan passagiersschepen de voorwaarde worden gesteld dat na de inbouw van de motor het schip een ‘schoon’ schip’ wordt, wat neerkomt op een transitie van de voortstuwing en stroomvoorziening aan boord naar dieselelektrisch of volledig elektrisch.
Voor de vrachtvaart gaan andere voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor de subsidie. De CO2 uitstoot van deze schepen moet concurrerend blijken ten opzichte van zware bedrijfsvoertuigen.

De precieze voorwaarden en meer informatie zijn te lezen op het besloten deel van de website van de BBZ (alleen voor leden toegankelijk).