Natuur & InfrastructuurNieuws

Werkzaamheden Dijkversterking Marken gestart

De weerbaarheid van Marken tegen het water voldoet niet aan de huidige veiligheidsnormen. De dijk rond Marken heeft stabiliteitsproblemen. Op veel plekken ligt de steenbekleding los en de dijk is moeilijk te onderhouden.

Om Marken te kunnen blijven beschermen tegen hoogwater, is versterking van de dijk noodzakelijk. De dijk heeft op dit moment stabiliteitsproblemen en is op delen te laag. Daarom versterken we de Zuidkade en de Westkade, zodat de dijk weer voor 50 jaar robuust en veilig is. Ook worden er diverse natuur- en recreatievoorzieningen aangelegd in opdracht van de Gemeente Waterland en de Provincie Noord-Holland.

Op maandag 29 januari 2024 is Rijkswaterstaat gestart met de eerste werkzaamheden buiten de proefvakken. Zij beginnen dan met het aanbrengen van de eerste zandlaag langs de Westkade en Zuidkade. Als Rijkswaterstaat klaar is met het aanbrengen van de zandlaag plaatsen zij hier ook verticale drainage.

De eerste zandlaag is ongeveer 50 cm dik en komt compleet onder water te liggen. Het is het eerste fundament voor het vervolg van de dijkversterking, die de komende jaren laag voor laag wordt opgebouwd tegen de bestaande dijk.

Het aanbrengen van de eerste zandlaag duurt ongeveer 3 maanden. Daarna brengt Rijkswaterstaat in het voorjaar de verticale drainage aan. Deze drainage zorgt ervoor dat (grond)waterspanning snel verdwijnt en dat de grond eerder inklinkt. Voor de verticale drainage hebben zij zo’n 4 maanden nodig. Na de zomervakantie, na 1 september 2024, brengt Rijkswaterstaat dan de tweede zandlaag aan. Het totale werk moet in de loop van 2027 klaar zijn.

Lees het gehele artikel op de site van Rijkswaterstaat.

Foto: Jan Pieter Schouten