BBZ nieuws

Wadzeilers: denk aan de erecode Waddenzee!

Het seizoen is weer begonnen! Voor degenen die de Waddenzee opgaan brengt de BBZ de erecode voor het wad graag weer even opnieuw onder de aandacht. Laten we zuinig omgaan met dit werelderfgoed.

De erecode in het kort

Wat vanzelf spreekt

Houd je hond aangelijnd.
Niet aan het schip werken met verf, olie, diesel, oplosmiddelen.
Geen harde muziek, luide radio of marifoon.
Niet met motorgeweld proberen los te komen.
Vaar zonder hoge hekgolven.
Gebruik geen onnodige felle verlichting.
Gooi geen afval overboord.
Niet vliegeren.

Vogels

Als je droogvalt, geef dan eerst de vogels gelegenheid te foerageren. Ga pas van boord als de vogels verdwenen zijn.
Zorg dat je bij opkomend water weer op tijd terug bent, zonder de vogels te verstoren.
Blijf als groep(je) dicht bij elkaar en waaier niet uit.
Als de eerste vogels opvliegen, kom je te dichtbij.
Houd extra afstand tot grotere vogels, zoals wulp en lepelaar.
Houd afstand tot broedende vogels en vogels met jongen.
Vaar niet dicht langs hoogwatervluchtplaatsen.
Ga er niet ankeren.
Loop rond hoogwater niet naar groepen vogels toe.

Zeehonden

Blijf uit de buurt van rustende zeehonden.
Loop er zeker nooit naar toe.
Zodra één zeehond zijn kop opsteekt, komt je te dicht bij de groep.
Vaar niet dicht langs steile oevers waar zeehonden rusten.
Ga hier niet in de buurt ankeren of droogvallen.

Tot slot

Goed zeemanschap gaat boven alles.
Vaar met een actuele hydrografische kaart.
Mijd de gebieden die gesloten zijn op grond van artikel 2.5 en andere regelgeving.
De schipper is en blijft verantwoordelijk voor het gedrag van zijn opvarenden.
Bij een wandeling op het Wad geldt de Provinciale Wadloopverordening (1996). Passeer dus geen geulen dieper dan kniehoogte, dat is gevaarlijk. Groepen groter dan 7 personen mogen niet verder van hun boot gaan dan 500 meter (artikel 5e).
Val niet te lang achter elkaar op dezelfde plaats droog: maximaal twee tot drie tijen.

De erecode valt te downloaden en/of te bekijken op de websites van de Waddenvereniging en de Wadvaarders.