Veiligheid

Snelle waddentaxi in donkere uren verleden tijd?

De kans dat snel varen door watertaxi’s in de donkere uren in het Waddengebied wordt gelegaliseerd, lijkt uitgesloten. Minister Mark Harbers laat dat in een Kamerdebat en in Kamerantwoorden duidelijk doorschemeren.

‘De watertaxi mag 24/7 varen. Overdag harder dan twintig in de vaargeul, ‘s nachts maximaal twintig. Dat geldt al zo sinds de jaren tachtig”, zei Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) woensdagmiddag. ,,Het feit dat het anders gebeurde, wil niet zeggen dat het ook mag.’
Onder meer BBB en VVD drongen erop aan belemmeringen voor snel varen door watertaxi’s weg te nemen. Verschillende aanbieders in het Waddengebied zijn met nachtelijk varen gestopt vanwege het strengere toezicht hierop. De watertaxi’s zijn vooral van meerwaarde in de uren dat de rederijen niet varen met snelboten.

Vergrootglas op watertaxi’s

Hard varen door de watertaxi’s in de avond, nacht en vroege ochtend is vele jaren gedoogd. Sinds de catastrofale aanvaring tussen een snelboot van Doeksen en een watertaxi voor de kust van Terschelling, op 21 oktober 2022, ligt het vergrootglas hierop.
‘De oorzaak van het ongeval op de Waddenzee lijkt vooral te liggen in het te snel varen op de Waddenzee’, antwoordt Harbers onder meer op Kamervragen van Habtamu de Hoop (PvdA). In een kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid komt Harbers later dit jaar terug op eventuele strengere eisen op vaarbevoegdheid en mogelijke snelheidscontrole via het Automatisch identificatiesysteem, wat nu wettelijk niet mag.

‘Toerist die veerboot mist is geen calamiteit’

De snelheidslimiet is destijds ingevoerd vanwege nautische veiligheid en natuurbelangen. Harbers wees er woensdag op dat watertaxi’s bij calamiteiten nu al sneller mogen varen in het donker, bijvoorbeeld bij urgent ziekenvervoer, verstoring van de openbare orde, reddingsoperaties en oefeningen. Mogelijk zit hier nog enige rek in, gaf hij aan. ‘Maar het gaat niet zover dat we te laat gekomen toeristen voor de veerboot als calamiteit gaan zien.’
De VVD stelde voor om de watertaxi in een nieuwe concessie als kleine veerpont aan te merken. Dan mogen ze net als schepen die langer dan twaalf meter zijn ook harder dan 20 kilometer per uur varen in het donker. Volgens Harbers kleven daar allemaal nadelen aan. Watertaxi’s zouden dan een dienstregeling moeten voeren, en dat staat haaks op wat watertaxi’s beogen. ‘Daarnaast verstrek je dan een exclusief recht. Dat is niet wenselijk.’

Lees het hele artikel in de Leeuwarder Courant (alleen voor abonnees)