Veiligheid

Risico op houtrot in masten bruine vloot nog steeds groot

Het risico op houtrot in scheepsmasten van de bruine vloot is nog steeds groot. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van een recent dodelijk ongeval veroorzaakt door een verrotte houten mast op een scheepswerf in Zaandam. Op 20 maart 2019 werd bij een mastinspectie een houten mast gestreken met behulp van een walkraan. Tijdens het strijken van de mast brak de steng plotseling af. Een medewerker van de werf werd daarbij dodelijk geraakt. Het bovendeel van de mast bleek aangetast door houtrot.

De Raad roept de partijen in de bruinevlootsector op om deze veiligheidsrisico’s in acht te nemen. De huidige wijze van inspectie biedt geen garantie dat de mast tot het einde van de geldigheidsduur van een keuringscertificaat veilig blijft. De Raad wijst op de mogelijkheid om bij inspecties gebruik te maken van technieken als röntgenscans, waarmee eventuele houtrot kan worden opgespoord die bij visuele inspectie onopgemerkt blijft. Exploitanten en beheerders van historische zeilschepen dragen daarbij ook zelf verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun schip en kunnen zich niet verlaten op enkel de wettelijk voorgeschreven keuringen.

De Onderzoeksraad is alert op de risico’s van houtrot in scheepsmasten als gevolg van het onderzoek naar de mastbreuk op het historische zeilschip ‘Amicitia’ in augustus 2016. De houten mast van de Amicitia brak bij het binnenvaren van de haven in Harlingen onverwacht af, waardoor drie passagiers om het leven kwamen. Zowel de schipper, het onderhoudspersoneel en de keuringsinstanties hadden niet opgemerkt dat de mast in vier jaar tijd was ingewaterd en van binnenuit was doorgerot. De mast had daardoor vrijwel alle sterkte verloren en brak op de bewuste dag geheel doormidden. 

Lees het gehele artikel op de bron: OVV

Dit persbericht van de OVV is in veel regionale kranten overgenomen.

Afbeelding: een 20 meter lange Douglas geschikt om een mast van te maken