Veiligheid

Ri&E training

De BBZ organiseert samen met Rood Boven Groen en de De Wilde Ingenieurs Groep een Ri&E training.

De training is geschikt voor zee, motor en binnenzeilcharter. Met andere woorden: iedereen is welkom.
De training is gericht op het werken met de nieuwe RI&E zoals die door deze drie partners is opgesteld. Het helpt als deelnemers van te voren al een indruk hebben van deze nieuwe risico-inventarisatie-en-evaluatie-rie-2023 en mogelijk al met gerichte vragen komen.

De training is op maandag 8 april in de EZS in Enkhuizen. De kosten voor deelname is 75 euro. Er is ruimte voor 20 tot 40 deelnemers.

Geef graag zsm aan of je overweegt mee te doen via info@debbz.nl. Als we het minimum aantal deelnemers niet halen, gaat de training niet door.