BBZ nieuws

Nieuwe “Sloepgast” vervangt Proficiency in Survival Craft certificaat

De commotie rond het door ILT verplichte STCW bemanningscertificaat ‘Proficiency in Survival Craft’ lijkt te worden opgelost. Er komt een speciale, op zeezeilschepen toegesneden training, met een eigen certificaat.

Een samenwerkingsverband van de EZS, DGLM, ILT en BBZ zet een training op, die elementen combineert van Sloepgast en Crowd Management. Het certificaat van die training moet het nu verplichte certificaat gaan vervangen. De STCW model course voor het  ‘Proficiency in Survival Craft’ certificaat bevat teveel elementen die op de meeste Nederlandse zeezeilschepen niet van toepassing zijn. Zo hebben de meeste schepen geen reddingboten, maar reddingsvlotten. Punten die niet relevant zijn voor zeezeilschepen, worden uit de nieuwe training geknipt.

ILT wil de eerste training deze zomer al starten, ondanks dat de meeste mensen dan op zee zitten. Een gevolg van de overeengekomen samenwerking is dat ILT dit jaar niet zal handhaven op de sloepgastcertificaatverplichting zoals eerder aangekondigd. ILT zal dat meedelen in een bevestiging aan alle eigenaren. Als de nieuwe training operationeel is, zal ILT het bijbehorende certificaat erkennen, en wordt dat verplicht, in plaats van het gewraakte ‘Proficiency in Survival Craft’ certificaat.

Ondertussen blijft het bestaande STCW sloepgast certificaat nog wel geldig op zeilschepen. Als dat in bezit is hoeft de EZS training niet gedaan te worden.

Eigenaren en kapiteins worden uitgenodigd om per mail te melden hoe zij over deze ontwikkeling denken.