BBZ nieuws

Nieuwe RI&E stevig meer werk dan oudere versie

Tijdens de recente RI&E training op de Enkhuizer Zeevaartschool werd wel duidelijk dat er veel werk gaat zitten in de nieuwe RI&E. En dat vrijwel ieder schip hem moet hebben.

De nieuwe RI&E wordt, als hij klaar is, eenmalig beoordeeld. Dat laatste is dan weer het goede nieuws.

De RI&E training van Rood Boven en de De Wilde Ingenieurs Groep op de Enkhuizer Zeevaartschool werd afgelopen maand maart gegeven. Voor kleine ondernemingen is de RI&E een stevige klus. Wat het stevig of moeilijk maakt, is dat veel logische of vanzelfsprekende zaken in formele procedures moeten worden vastgelegd.
Bijvoorbeeld, dat je de nieuwe maat vertelt wat de risico’s zijn van het werken in het kluivernet, voordat je haar of hem daar een klus laat doen. Ook instructies voor het bedienen van de dirk of het werken in de machinekamer horen erbij. De RI&E vraagt van ondernemers dat wat je bespreekt met de maat over dat kluivernet en de machinekamer, op papier wordt gezet en laat toetsen door een deskundige.

Tijdens de workshop werd bovendien duidelijk dat de nieuwe RI&E ook procedures voorschrijft die wat minder voor de hand liggen voor veel werkgevers, maar niettemin wettelijk verplicht zijn. In die zin helpt de RI&E om alle verantwoordelijkheden nog eens goed in beeld te krijgen.

Er waren ruim dertig deelnemers aan de workshop. Bedoeling is om de workshop vaker te gaan geven. De BBZ heeft een opdracht aan de bijeenkomst overgehouden: het verder uitbreiden van de templates voor procedures die voor de meeste schepen wel hetzelfde zullen zijn. Een moedig begin daarvan is te vinden in het RI&E hulpmiddel.