Natuur & Infrastructuur

Groot onderhoud Zandkreeksluis

Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit aan de Zandkreeksluis, de toegang tot het Veerse Meer. De sluis is van 25 maart tot en met 26 april doordeweeks gestremd, van 06.30 tot 16.00 uur.

Volgens Rijkswaterstaat zijn de remming- en geleidewerken aan het einde van hun levensduur. Die worden daarom vervangen.

Gescheiden afmeerplekken

In de nieuwe situatie zullen beroeps- en recreatievaart worden gescheiden. Beiden krijgen hun eigen afmeerplekken in de voorhaven. Op dit moment zijn bovendien er te weinig ligplaatsen voor de recreatievaart, voornamelijk in de zomermaanden. De aannemer voor dit project heeft samen met Rijkswaterstaat een nieuwe indeling bedacht waarin er zo’n 200 meter aan ligplaatsen voor de recreatievaart komt. Dit is een verdubbeling van de huidige situatie.

Drijvende steigers

Vanwege het behoorlijke getij in de Oosterschelde (bijna 5 meter hoogteverschil) zullen de vaste steigers worden vervangen voor drijvende steigers. Deze bewegen mee met het getij. Aan de kant van het Veerse Meer zullen vaste steigers worden gemaakt. Daar is het hoogteverschil maximaal 30 centimeter.

Planning werkzaamheden

Rijkswaterstaat zegt een strakke planning te hebben gemaakt waarbij rekening is gehouden met diverse belangen. Zo is er rekening gehouden met het broedseizoen en het hoogtepunt van de recreatievaart. Omdat de Zandkreeksluis een primaire waterkering is, is het niet toegestaan om tijdens het stormseizoen (1 oktober – 1 april) aan de sluis te werken.

Naast de werkzaamheden van 25 maart tot en met 26 april zullen er ook in september werkzaamheden aan de sluis plaatsvinden. Bekijk voor meer informatie over de stremmingen de actuele planning via de projectpagina van Rijkswaterstaat.