Nieuws

Een hoopvolle nieuwjaarsgroet van Zeepost

Op een grijze dag begin december, in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, kreeg een gedurfd plan vorm: een doorstart voor Zeepost en Scheepspost.

Beste lezer/abonnee van de Zeepost website/nieuwsbrief,

Op 9 augustus stuurden de nabestaanden van Wouter van Dusseldorp bericht van zijn overlijden onder de kop ‘Afscheid van de Zeepost, de Scheepspost en de Zeilpost’. Op dat moment leek het ook ondenkbaar dat iemand met dezelfde passie en het ijzeren wekelijkse ritme als Wouter had, zijn werk zou kunnen voortzetten.

In de maanden daarna drong door wat een grote leegte er is ontstaan. Vooral de verbindende kracht van het nieuws, dat allerlei verschillende mensen en partijen van elkaars activiteiten op de hoogte bracht, bleek pas toen alles stil viel.

Die leegte werd breed gevoeld. Daarom is in de afgelopen maanden door een klein groepje betrokken vrienden en professionals gewerkt aan een doorstart van de websites en nieuwsbrieven. De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN), Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) en Enkhuizer Zeevaartschool (EZS) zetten gezamenlijk hun schouders eronder.

Er is een stichting zonder winstoogmerk opgericht: Stichting Zeepost. Deze gaat de organisatorische en zakelijke kant van de nieuwsbrieven en websites op zich nemen. We houden de kosten laag. Alle inkomsten worden in de verbetering van de nieuwsvoorziening gestoken. Een kleine onafhankelijke redactie gaat het nieuws selecteren en doorgeven op de websites en in de nieuwsbrieven. Adverteerders en sponsoren worden weer van harte uitgenodigd zich te melden. Dat geldt uiteraard ook voor abonnees van de nieuwsbrieven! Klik hier om u aan te melden als u nog niet op de verzendlijst staat.

We beginnen op 17 januari 2024 met het heruitgeven van de Zeepost en de Scheepspost. Zodra dat goed loopt, willen we de Zeilpost ook weer gaan uitgeven. Streefdatum daarvoor is 1 april.

Wat blijft hetzelfde?

  • De websites.
  • De artikelen die veelal een verkorte versie zijn van nieuws dat recent elders verschenen is. De kracht zit hem in de bundeling gericht op de doelgroep.
  • De nieuwsbrieven blijven ook wekelijk verschijnen, maar in een iets gewijzigde vorm, zie hieronder.
  • De financiering door middel van advertenties, sponsoring van gerelateerde bedrijven en donaties van lezers.

Wat wordt er anders?

  • De opzet van de e-mail nieuwsbrief wordt iets anders: per onderwerp zie je de titel, beeld en een korte samenvattende inleiding; voldoende om te beslissen of je wilt klikken op de knop Lees meer. Dat brengt je naar het hele artikel op de website. Hierdoor wordt de e-mail compacter en overzichtelijker. Veel e-mail nieuwsbrieven werken inmiddels met dit concept.
  • De Evenementen Agenda zal zo spoedig mogelijk opnieuw opgepakt worden.

Wij vinden het spannend, voelen de verantwoordelijkheid en we hebben er enorm veel zin in!
Wij wensen u vrolijke feestdagen en letterlijk en figuurlijk behouden vaart in 2024.

Redactie Zeepost: Peter Fokkens, Klaas Jan Hoeve, Servaas van Dusseldorp
Bestuur Stichting Zeepost: Marja Goud, Jan Marijt, Cockie Schilperoort, Cosmo Wassenaar
Webmaster: Willem Bast