Zeevaart

Aan de Rupel wordt nog gewerkt

Het trainingschip Rupel wordt momenteel gemist op de Belgische en Nederlandse wateren. Normaal begint het vaarseizoen eind maart, helaas nu niet. Er moesten onverwacht een paar gangen worden vervangen.

Eind december werd inwatering ontdekt onder de voet van de schoenermast, die de binnenste laag van de romp heeft aangetast. De romp van de Rupel is een laminaat. Bij verder onderzoek bleken ook de wrangen en delen van de spanten in de buurt te zijn aangetast. Vermits veiligheid primeert, werd direct actie ondernomen. De masten werden verwijderd en het schip werd op de wal gezet om de nodige herstellingen op een vakkundige en veilige manier te kunnen uitvoeren.

Tien weken later verlopen de werkzaamheden goed. Dit dankzij de inzet van vrijwilligers die 6 van de 7 dagen per week het beste van zichzelf geven. Alles op alles wordt gezet om het schip eind mei terug in het water te hebben. De masten terugplaatsen en het optuigen volgt dan in de volgende weken. Op 17 juni wil de bemanning met het schip vertrekken naar Klaipeda, voor de start van Tall Ships Races 2024. Een hele uitdaging, maar het zal lukken.

Moest iemand een woordje meer uitleg willen, kom gerust eens langs op de Droogdokken-site, Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen, waar de werken worden uitgevoerd.

Bron: nieuwsbrief van het Belgische Watererfgoed.