Natuur & Infrastructuur

Zeelandbrug komende zomer minder vaak open voor scheepvaart

De Zeelandbrug gaat de komende zomermaanden nog maar één keer per uur open voor de scheepvaart in plaats van twee keer. Door stilstaand verkeer ontstaan geregeld onveilige situaties op de brug.

De ruim 5 kilometer lange Zeelandbrug tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland ligt op de Midden-Zeelandroute die belangrijk is voor de bereikbaarheid van de provincie. Ook toeristen en recreanten maken vaak gebruik van de brug.

Gedeputeerde Harry van der Maas zegt dat het beperken van het aantal brugopeningen een proef is. Als de pilot goed verloopt en een positief effect heeft op de verkeersveiligheid en bereikbaarheid wil de provincie de nieuwe bedieningstijden voor de zomermaanden definitief invoeren. Het besluit daarover valt na dit vaarseizoen. Voor de wintermaanden geldt nu al dat de brug één keer per uur wordt bediend.

Gedeputeerde Staten schrijven in een brief aan Provinciale Staten dat over de maatregel is gesproken met vertegenwoordigers van de pleziervaart: het Watersportverbond en Hiswa Recron. ‘Zij zijn uiteraard niet blij met het besluit en wijzen op potentieel gevaarlijke situaties op het vaarwater die kunnen ontstaan door de langere wachttijden voor de brug.’

Lees dit artikel op de website van de Schuttevaer (alleen voor abonnees)

Foto: de Oosterscheldebrug opent voor de schepen van de Bietentocht (©PMF)