Natuur & InfrastructuurNieuws

Wadvaardersdag

Traditiegetrouw houdt de Vereniging Wadvaarders op de 4e zaterdag van januari weer haar wadvaardersdag in de Maritieme Academie in Harlingen. De Vereniging Wadvaarders is ambassadeur van de pleziervaart op het Wad. Als belangengroep werkt men aan het open houden van de Waddenzee voor de pleziervaart, met oog voor de waddennatuur.

Dagprogramma
Terug van weg geweest: een jeugdprogramma voor de jeugd van 8 tot 16 jaar met o.a. bezoek aan een heel bijzondere boot en varen met een simulator. Het voorlopig programma staat bij de workshops. Het programma voor de dag ziet er zo uit (wijzigingen voorbehouden).

09.30 Ontvangst, inschrijving en koffie

10.00 Opening Wadvaarders dag: Rob Leemans, voorzitter

10.05 Welkom op Maritieme Academie: Arjen Mintjes, directeur MAH

10.10 Jaarrede voorzitter

10.20 Presentatie meteoroloog Leo Kroon ‘Het weerbericht’

11.00 Wadvaarders wisseltrofee: de Stichting Waterrecreatie Nederland brengt de trofee terug. Uitreiking: aan Jan Metselaar, haven Den Oever.

11.25 Workshops in drie sessie, zodat iedereen twee workshops kan bijwonen en lunchen. De volgende workshops staan in de planning:

Rekenen met NAP en een beetje QuickTide
Veiligheid met de KNRM
De vuilwater en toiletten problematiek en welke regels komen er aan.
De Vlieland-dijk: de dijk op Vlieland wordt aangepakt, consequenties voor droogvallers
Swim Way: hoe vinden vissen hun weg in/uit/naar de Waddenzee
Het Duitse Wad: ingrijpende nieuwe regels dit jaar
Een toertocht op ’t Wad: hoe organiseer je een gezamenlijke tocht op het Wad, aanzet voor een werkgroep?
De Erecode, de basis voor vrij en verantwoord varen op het Wad

11.30 Workshops 1e sessie groep 1 + lunch groep 2

12.30 Workshops 2e sessie groep 2 + lunch groep 1

13.30 Workshops 3e sessie

14.30 Opening Algemene Jaarvergadering Vereniging Wadvaarders

Rede voorzitter
Administratieve zaken:(de vergaderstukken staan op de website)
Notulen vorige vergadering 28 janauri 2023
Jaarverslag 2023
Financieel jaarverslag 2023
Verslag van de kascommissie
Decharge van het bestuur
Benoeming nieuwe kascommissie
Begroting voor het jaar 2024
Kandidaatstelling nieuwe secretaris: Michiel Firet
Kandidaatstelling nieuwe voorzitter: Hans Danel

15.15 Aanbieding rapport werkgroep Wadvaarders-2030. Reactie bestuur op rapport
16.15 Kalender 2024:

Afscheid bestuursleden Robbert van der Eijk en Rob Leemans
Rondvraag
Afscheid Johan Visser (Maritieme Academie Harlingen)
Sluiting van de vergadering

17.30 Napraten met een hapje en een drankje

18.00 Buffet

19.30 Einde Wadvaardersdag

Jeugdprogramma gedurende de dag
Menno en Sylvia Buiskool, Matthijs Jongepier, Ciska van Geer

Terug van weggeweest, voor de jeugd tot circa16 jaar. Onder voorbehoud wordt gekeken naar de volgende onderwerpen:

De simulator is heel leuk, vooral om dat kinderen daar heel goed in zijn.
“workshop” knopen, bijvoorbeeld: met één hand een goede knoop leren leggen. Misschien een plankje maken met allerhande knopen. Misschien ook splitsen.
Misschien kunnen we de KNMR vragen of de kinderen met de reddingboot een rondje mee mogen varen.
Met de trein naar het haventerrein en een bezoek aan de Bruinvisch van Cees Dekker. Misschien ook weer pannenkoeken eten en spelletje doen in het ruim.
Spel: Slag in de rondte van Dolf Siere.

Workshops, lezingen en lunch
Je kunt deze dag twee workshops bijwonen. Je kunt aan de hand van de omschrijvingen je keuze bepalen voor twee workshops die je bij je opgave voor de wadvaardersdag meteen kunt vermelden. Er zijn drie periodes met workshops. Tijdens de eerste twee periodes is ook de lunch. Kies je voor workshops in de eerste periode en derde periode dan lunch je in de tweede periode, kies je voor workshops in de tweede en derde periode dan lunch je tijdens de eerste periode. De derde periode worden alle 8 workshops gegeven, tijdens de eerste en tweede periode vier. Bij elke beschrijving wordt aangegeven in welke periode de workshop wordt gegeven.

Dijkrenovatie Vlieland
Dries Hof (Boskalis / Rijkswaterstaat)
1e sessie:11.30-12.30 uur en 3e sessie: 13.30-14.30 uur

De zeedijk van Vlieland is in de vorige toetsronde afgekeurd. Rijkswaterstaat gaat in de zomer van 2024 samen met Boskalis de zeedijk van Vlieland, onderlangs het dorp, vernieuwen. Wat betekent dit voor de droogvallers onder het dorp? De werkzaamheden starten in februari 2024 en Boskalis rond de werkzaamheden af in oktober 2024. Echter in de periode kan er niemand over de dijk naar de wal. Met name treft dit de mensen die onder het dorp van Vlieland ankeren en droogvallen en naar het dorp willen. In de workshop zullen de werkzaamheden worden toegelicht en wordt aangegeven welke oplossingen er zijn om toch aan wal te komen.

Vuilwater en toiletten
Jasper Themans
1e sessie:11:30-12:30 en 3e sessie: 13:30-14:30

Per 1 januari 2026 is de verzegelingsplicht voor (toilet) buitenboordafsluiters op de binnenwateren van kracht. Hoe hard is deze datum? Hoe is dat formeel geregeld en hoe gaat dat in de praktijk uitgevoerd worden? Hoe staat het in dit verband met vuilwatertanks en afzuigstations en waar zijn we met aan boord in te bouwen zuiveringsapparatuur?
Jasper Themans deelt de bevindingen van het Zeilen Magazine droogtoiletten project. 12 verschillende toiletten, 12 verschillende boten en 12 verschillende bemanningen die een droogtoilet hebben ingebouwd en er een heel seizoen gebruik van hebben gemaakt. Gezonde scepsis in het begin, de keuze van alle deelnemers om met het droogtoilet door te gaan aan het eind. Wat ging goed, wat kan nog beter?

Rekenen met NAP en beetje QuickTide
Wim Blankenstijn
1e sessie:11.30-12.30 uur en 3e sessie: 13.30-14.30 uur

Nieuw is een workshop “Rekenen met NAP”. Dat is misschien een leuke dwarse insteek naar alle LAT-liefhebbers en NAP-haters. Maar rekenend met NAP kun je wantij-passages eenvoudig inschatten. Ook komt de QuickTide-functie “Vast/Los” aanbod, voor Wadvaarders de nuttigste functie.

Veiligheid met de KNRM
Derk van Dieren (KNRM Harlingen)
1e sessie:11.30-12.30 uur en 3e sessie: 13.30-14.30 uur

Check, check, check… voor dat je het water op gaat is het zaak alle onderdelen van je schip te controleren en als het dan toch mis gaat.. Daar wordt nader op ingegaan door Derk van Dieren van de KNRM. Elke jaar blijkt weer dat het merendeel van de ingeroepen hulp van de KNRM te wijten is aan onderhoud en controle voordat je het water opgaat.

Swim Way: hoe vinden vissen hun weg van en naar de Waddenzee
Heleen Jansen en/of Wouter van der Heij (Waddenvereniging)
2e sessie:12.30-13.30 uur en 3e sessie: 13.30-14.30 uur

De Waddenzee is belangrijk voor vissen. Het begrip Flyway staat voor de betekenis van de Waddenzee voor vogels. En zo staat Swimway voor de betekenis van de Waddenzee voor vissen; als kraamkamer, als doortrekgebied of om er te eten. Schol, tong en haring gebruiken de Waddenzee bijvoorbeeld vooral als kinderkamer, zeebaars, harder en schar komen om te foerageren. Daarbij stelt elke vissoort zijn eigen eisen aan het leefgebied van de Waddenzee. Het project Swimway kijkt naar de betekenis van de randen van het wad, hoe schelpdierbanken door vissen worden gebruikt, hoe schoolvormende en grote vissen de Waddenzee gebruiken en wat het toekomstperspectief voor vis in de Waddenzee is. In de workshop wordt op deze vragen ingegaan en worden eerste resultaten uit het onderzoek gepresenteerd. Daarna is er gelegenheid met de Swimway-inleiders in gesprek te gaan, wat wilt u weten over vis?

Het Duitse Wad
Peter Renken (Soltwaters)
2e sessie:12.30-13.30 uur en 3e sessie: 13.30-14.30 uur

Sinds april dit jaar zijn ingrijpende nieuwe regels van kracht op het Duitse wad. De mogelijkheden om droog te vallen en te ankeren zijn sterk beperkt. Slechts 30% van het Duitse wad is geen beschermd gebied, 24% is bijzonder beschermd gebied, te vergelijken met onze art 2.5 gebied. Waar kunnen we nog wel terecht op het Duitse Wad?

Een toertocht op ’t Wad
Noortje van Kempen en Bertien Broekhans
2e sessie:12.30-13.30 uur en 3e sessie: 13.30-14.30 uur

Hoe organiseer je een gezamenlijke tocht op het Wad. Wat komt er bij kijken, wat moet je voorbereiden? Wat is een goede tochtplanning, waar ga je heen? In een groep varen, hoe doe je dat? Vormt deze workshop de aanzet voor een werkgroep die tochten gaat organiseren?

De Erecode, de basis voor vrij en verantwoord varen op het Wad
Maarten Snel
2e sessie:12.30-13.30 uur en 3e sessie: 13.30-14.30 uur

Wat betekent de Erecode voor mij? Er zal uiteengezet worden hoe de erecode is ontstaan. Daarna wordt besproken wat deze heeft betekend voor de vereniging en ook hoe andere instanties en organisaties hiermee zijn omgegaan. Tevens wordt de mate van bekendheid van de Erecode besproken.

bron: www.wadvaarders.nl