BBZ nieuwsDuurzaamheid

Vragenlijst over Zero Emissie varen

BBZ-Nieuws

De Hogeschool Rotterdam en de TU Delft doen onderzoek naar opties voor emissieloos varen. Met een vragenlijst worden de ideeën, wensen en mogelijkheden van de branche geïnventariseerd.

Ondanks dat we goed begrijpen dat de hoofden van schippers nu staan naar onderwerpen als veiligheid, het tuigboek en ESTRIN, willen we graag de aandacht vragen voor een andere kwestie, namelijk emissieloos varen.
In opdracht van de BBZ verrichten docenten en studenten van de Hogeschool Rotterdam en de Technische Universiteit Delft onderzoek naar mogelijke voortstuwingsopties voor emissieloos varen. Naast dat er naar de technische kant gekeken wordt: welke opties zijn er voor zeilende charterschepen, komt ook de financiële kant aan de orde: de financierbaarheid en de gevolgen voor het verdienmodel van schepen. Dit onderzoek moet duidelijkheid geven welke kant de branche moet op bewegen om te kunnen voldoen aan de Maritieme Green Deal.
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gehele branche, zowel van BBZ-leden als van niet-leden, van eigenaren werkzaam in de zeevaart en binnenvaart, van dagtochtenschepen en van schepen voor meerdaagse tochten, vragen we deze vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.

Alvast hartelijk dank voor de medewerking, mede namens de Hogeschool Rotterdam en de TU Delft!