BBZ nieuws

Veiligheidsacties zeilvaart in fase 2

Het aanvullend onderzoek is zo goed als afgerond. Nog 20 schepen zijn niet onderzocht, maar de meesten daarvan hebben ‘een verhaal’. Het wordt nu  tijd om de aandacht te richten op de acties voor de middellange en lange termijn.

Dat betekent: Lessen trekken uit het aanvullend onderzoek, opleiding bemanning, regels voor schepen met maximaal 12 passagiers en veranderingen aan het keuringsstelsel.
Deze onderwerpen zullen niet meer direct gestuurd of gecoördineerd worden door de Taskforce, maar eerder via de reguliere wegen lopen.
Eerste onderwerp is natuurlijk de opbrengst van het onderzoek. We willen onder meer kijken naar:

  • De actualiteit van het normenkader (fouten of onlogische bepalingen, wensen, nieuwe materialen, etc.) en wat willen we veranderd zien?
  • Waar zitten kennishiaten bij bemanningen maar ook wat zijn best practises?
  • Welke veranderingen aan tuigage zouden gemeld moeten worden aan de Keuringsinstanties?

Met die actie willen we eigenlijk nu zo snel als mogelijk beginnen en daarvoor komen we zeker bij de leden langs.

Regels ontwikkelen voor schepen met maximaal 12 passagiers zal langer gaan duren. Daarom willen we onderzoeken of wij als sector niet sneller stappen kunnen zetten op dat gebied en of we mogelijk ook samen met de skutsjes kunnen optrekken. Onderzocht moet dan worden over welke schepen het precies gaat (moet lengte ook een factor zijn?), welke normen we zouden kunnen hanteren en hoeveel tijd men zou moeten hebben om aan eventueel nieuwe eisen te kunnen voldoen. Voor alles geldt: de BBZ vindt het belangrijk dat dit gebeurt, maar niet zonder de inbreng van de eigenaren van de schepen waar het om gaat.

Ook opleiding is een door de schippers zelf al vaak genoend punt. Waar we mee aan de slag moeten is het zeilbewijs, maar mogelijk moeten er ook aanvullende trainingen opgezet worden.
De BBZ hoopt snel een extra kracht aan te kunnen trekken om ook intensiever het gesprek met de leden aan te kunnen gaan op alle veiligheidsonderwerpen.