Advertorial

Sea Ranger Service werft bemanning voor offshore projecten

Met de voorbereidingen voor het komend vaarseizoen in volle gang heeft de Sea Ranger Service nieuwe vacatures gepubliceerd voor zeevarende functies. De sociale onderneming die offshore werkzaamheden uitvoert met het zeilschip Fantastiko in opdracht van verschillende ministeries en rijksdiensten, groeit momenteel flink. Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen zijn er openstaande vacatures voor de functies Kapitein, Eerste Stuurman en Rating Deck / Machinist.

Sinds 2018 vaart de Sea Ranger Service op de Noordzee en werken jongeren die opgeleid zijn tot Sea Rangers aan opdrachten voor klimaatonderzoek, metingen naar waterkwaliteit, monitoring op vervuiling zeevaart en voor het behoud van maritiem erfgoed. Vanaf 2023 zullen Sea Rangers ook werken aan zeegrasherstel in kustzones.

Ieder jaar worden er na een intensief selectietraject genaamd het Sea Ranger Bootcamp een aantal jongeren geselecteerd die vervolgens aan boord van het zeilschip Fantastiko worden opgeleid om een vaarseizoen bij het bedrijf in dienst te zijn. Tijdens deze tijd aan boord, die wordt begeleid door ervaren zeevarenden, verwerven de deelnemers kennis over het zeezeilen en wordt er actief werkt gemaakt van natuurbeheers- en herstelacties.

De organisatie is in 2016 opgezet door sociaal ondernemer Wietse van der Werf en heeft sindsdien 11 overheidsopdrachten uitgevoerd waarin jongeren de kans krijgen actief aan een gezondere Noordzee te werken. Ruim 100 jongeren hebben reeds deelgenomen aan het Sea Ranger Bootcamp traject, waarvan er 28 als fulltime Sea Rangers hebben gewerkt. De Sea Ranger Service opereert voornamelijk in het Noordzeegebied en Het Kanaal. Werkzaamheden zullen vanaf 1 mei 2023 weer aanvangen en lopen tot eind november 2023.

Interesse en klaar voor een baan waar je actief kunt bijdragen aan een gezonde zee en de ontwikkeling van jonge mensen?

Lees meer en solliciteer via de Sea Ranger Service website