Veiligheid

OM eist werkstraf en voorwaardelijke celstraf voor eigenaar Amicitia

Tegen de eigenaar van de Amicitia waarop in 2016 drie mensen overleden bij een mastbreuk,is een werkstraf geëist van 200 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf. Hem wordt dood door schuld ten laste gelegd omdat hij nalatig zou zijn geweest bij onderhoud aan de mast met te voorziene gevolgen.

De mast brak af net onder de gaffelplaat die de mast beschermde tegen beschadigingen. De top van de mast met de gaffel viel naar beneden op drie mensen die de fok bij elkaar pakten. Twee van hen waren op slag dood, een jongen overleed kort daarna in de armen van zijn vader. De week zeilen op het Wad was een ongelofelijk familiedrama geworden. Een van de nabestaanden liet een verklaring voorlezen over wat het voor zijn familie betekende. Hij verloor zijn zoon, zijn broer en een zeer goede vriend. Zijn familie worstelt nog dagelijks met de gevolgen daarvan.

 – Van binnen uit verrot
Volgens een rapport van TNO naar de mastbreuk was de mast van binnen verrot en was dat van buitenaf niet of nauwelijks te zien. De breuk ontstond vlak onder de gaffelplaat. Onder de gaffelplaat was sprake van reparatie met ingelijmde latten. Het rottingsproces was al vier jaar aan de gang volgens het rapport van de OVV, en was niet gesignaleerd door de eigenaar, onderhoudsmensen of de keurende instantie.

De eigenaar kocht de Amicitia in 2000, en gaf aan dat de mastplaat sindsdien niet was verwijderd. De heer van Dijk van Register Holland verklaarde in het onderzoek dat dat in die tijd ook niet nodig geacht werd bij een keuring van de mast.

De mast van de Amicitia was in 2012 gekeurd en had toen een mast-certificaat van 6 jaar gekregen. In 2014 was er een mast- en tuigagekeur met staande mast. Er waren verbeter punten aan de tuigage, over de mast waren geen opmerkingen. De surveyor van RH gaf later aan dat het toen niet om een mastkeur ging, hoewel dat wel de bedoeling was van de eigenaar en in het survey rapport ook zo wordt beschreven.

 – Onderhoud aan mast in 2015
In de winter van 2014 – 2015 ging de Amicitia voor een grote reparatie aan het vlak voor langere tijd onderdak in de CMS werf in Leeuwarden. De masten gingen eraf en de eigenaar gaf een onderhoudsman opdracht de masten kaal te halen en te lakken. Deze onderhoudsman meldde de eigenaar dat er twee slechte plekjes in de mast zaten, waarop een ervaren timmerman werd ingeschakeld om deze plekken te repareren. Zij waren van mening dat de mast nog ter keuring zou worden aangeboden, wat echter niet meer gebeurd is.

Deze timmerman had nog niet eerder aan masten gewerkt maar had al het vertrouwen van de eigenaar. Zonder opdracht of medeweten van de eigenaar werd de gaffelplaat verwijderd. De timmerman zag daar schimmel in een oude reparatie en freesde dat weg. Hij kwam daarbij op gezond hout en lijmde daar opnieuw dunne latten in. In de rechtszaal vertelde hij dat hij dacht dat er meer aan de mast mankeerde, maar dat heeft hij niet aan de eigenaar gemeld. Ook niet dat er een reparatie achter de gaffelplaat was uitgevoerd.

De eigenaar was derhalve niet op de hoogte dat deze plaat eraf was geweest en dat er iets achter was gerepareerd. Een eventuele keuring wilde de eigenaar wel, daardoor zou hij pas weer over zes jaar de masten liggend moeten aanbieden dat zou drie jaar later zijn dan met het huidige geldige keur. Een conflict met de werf liep intussen hoog op en de eigenaar mocht de werf niet meer betreden.

De mast is daarna gelakt en geplaatst. alle mensen die er aan hebben gewerkt hebben geen slechte plekken meer gezien. anderhalf jaar later brak de mast.

 – Onachtzaamheid en nalatigheid
Het OM verwijt de schipper dat hij te weinig aan onderhoud van de mast had gedaan en geen controle had uitgevoerd op de werkzaamheden. Ook was er twijfel aan de vakkennis van de timmerman, hij was geen mastenmaker. Maar daar is ook geen opleiding voor, of certificering. Daarmee zou de eigenaar schuldig zijn aan onachtzaamheid, onvoorzichtigheid en nalatigheid. Hij had kunnen en moeten weten dat de mast niet veilig was.

 – Was het te voorzien?
Advocaat van der Goot vond dat de eigenaar geen schuld had. Het causaal verband gaat alleen over de rotting achter de gaffelplaat. Omdat hij niet op de hoogte was dat deze was verwijderd en dat daar iets gerepareerd was kan hem dat niet verweten worden. Hij heeft het onderhoud aan de mast laten uitvoeren en heeft daarbij geen opmerkingen gekregen dat er iets niet in orde zou zijn.

De mast had in zijn beleving een geldig mastcertificaat, hij had er in 2014 een deskundige van RH naar laten kijken en zijn eigen onderhoudsmensen. “Wat had hij hier meer kunnen doen?” vroeg van der Goot zich af.

het OM rekende de eigenaar ook aan dat hij geen geschreven onderhoudsplan had voor de masten. De eigenaar gaf aan dat er regelmatig onderhoud gepleegd werd, en dat de keuring periode van om de zes jaar liggend aanbieden ook het onderhoud mede bepaald. Nu de masten er toch af waren voerde hij immers ook extra onderhoud uit. Er is nergens voorgeschreven om zo’n onderhoudsplan te hebben of waar zo’n onderhoudsplan aan moet voldoen.

Van der Goot pleitte dat de eigenaar niet had kunnen voorzien dat op deze plek de mast zou breken. Hij had noch van zijn onderhoudsmensen als van de deskundige surveyor die de mast had geïnspecteerd te horen gekregen dat er iets mee aan de hand zou zijn. Van der Goot pleitte derhalve voor vrijspraak.

De uitspraak is vrijdag 1 december om 13:00 uur te Leeuwarden.

Lees ook in:

Leeuwarder Courant

NOS

Nu.nl

laatste nieuws online

Omroep Friesland

Hart van Nederland

Telegraaf

De Gelderlander

Meer over de mastbreuk en de onderzoeken, met filmpje van OVV in LC