Veiligheid

Mogelijk meer maatwerk bij tussentijdse keuring Bruine Vloot

De BBZ overlegt momenteel over de mogelijkheid om bij de tussentijdse keuring van de binnenvaartzeilvloot per schip bepaalde beperkingen toe te staan, als de regels ernstig blijken te conflicteren met de praktijk.

Vorige week vergaderde de Technische Commisie van ILT. Naast eigen inspecteurs zitten daar ook inspecteurs van de Keurende Instanties in. In gesprek over de keuringen die tot nu toe zijn uitgevoerd, bleek dat er situaties zijn waargenomen, waar de dimensies van rondhouten en staand want niet exact overeenstemmen met Estrin, terwijl de situatie door de inspecteurs toch niet als onveilig werd beoordeeld. Ook is gesproken over wat er moet gebeuren als ILT het beloofde tijdschema van drie maanden (alle keuringen zijn uitgevoerd voor 1 april) niet haalt, of wanneer schepen, die pas later gaan varen, pas later gekeurd worden. De BBZ dringt aan op meer ruimte  om afwijkingen in dimensies van rondhouten en in het staand want toe te staan. Zeker als de technische staat goed is, en kan worden aangetoond dat de getoonde oplossing gelijkwaardig is aan Estrin, zou goedkeuring bespreekbaar moeten zijn.

Maatwerk

Een andere oplossing bij zogenaamde non-conformiteit zou kunnen zijn dat aan een schip boven een bepaalde windkracht een uitvaarverbod wordt opgelegd, totdat de gewenste aanpassingen zijn doorgevoerd. Daarmee kan meer maatwerk worden geleverd, en ontstaat tijd en ruimte om bepaalde aanpassingen die meer tijd of een hoge investering vragen, te faseren. De eerste reacties op dit voorstel zijn positief.  Naarmate de inspecteurs meer ervaring krijgen met de keuringen, lijken zij ook meer begrip te krijgen voor de redelijkheid van deze benadering. Op 5 maart worden de voorstellen in een volgend Taskforce-overleg  besproken. Paul van Ommen, directeur van de BBZ: ‘Ik ben  optimistisch gestemd. In de taskforce zien we de redelijkheid toenemen. We hopen onze leden zo snel mogelijk meer te kunnen vertellen.’

Tuigboek

Afgelopen week kwam naar buiten dat een flink aantal schepen zich nog niet heeft aangemeld voor de keuring. ILT zet daar kritische vraagtekens bij. Van Ommen maakt zich hier ook zorgen over, maar relativeert de veronderstelling dat teveel schepen de zaken gewoonweg niet op orde hebben: ‘Ik hoor dat er best wat schippers zijn die domweg moeite hebben met de bureaucratische rompslomp. Dat verhoogt de drempel om je voor de keuring aan te melden. Het tuigboek invullen is een behoorlijke klus, en als je weinig ervaring hebt met dit soort computerprogramma’s kan ik me voorstellen dat je daar echt moeite mee hebt. Aan de andere kant: het beroep ontwikkelt zich, en dit hoort er nu eenmaal bij. De BBZ wil schippers graag helpen bij dat werk: het model staat op het internet, inclusief een videohandleiding van hoe je er mee om moet gaan. Een kind kan de was doen, maar je moet er wel even voor gaan zitten.’

Afhandeling

Afgelopen week kwam ILT naar buiten met een persbericht dat in verschillende media overgenomen, over het aantal schepen dat zich voor de keuring nog niet had aangemeld. Door veel schippers werd dit gezien als onnodig en ondermijnend voor de verhoudingen tussen ILT en de vloot, temeer daar de eigen rol van ILT in het bericht onderbelicht blijft. De BBZ heeft namelijk kritiek op  de afhandeling van de keuring. Schippers die de keuring al gehad hebben, kunnen na het onderzoek punten verhelpen als die niet voldoen aan de regels. Dat gebeurt, maar vervolgens moeten de schippers te lang wachten op de definitieve goedkeuring van ILT. Ook daar lijkt de administratie van het een en ander dus een struikelblok te zijn dat vertragingen in de hand werkt. Boekingen komen daarmee echter in gevaar, en voor de betrokken schepen is dat onacceptabel.

Aanpassingen Estrin

De BBZ probeert ondertussen in Straatsburg te polsen of er bereidheid is bij het CESNI committee, en natuurlijk ook de Nederlandse Delegatie die het Estrin bespreekt, om wijzigingen in het Estrin op te nemen ten aanzien van de tuigage-eisen, in verband met de bevindingen tijdens het aanvullende onderzoek. Het komende vaarseizoen wil de BBZ gebruiken om hier met leden over spreken, en informatie te verzamelen over welke punten in aanmerking zouden komen voor aanpassing in het Estrin.

Het model voor het tuigboek staat op de website van Veiligheidskompas. Daar staat ook de videohandleiding op.

De videohandleiding, door Marijke de Jong, kun je (groter beeld) ook vinden op YouTube.