BBZ nieuwsBinnenvaartZeevaart

Kredietunie van start: groei stimuleren en uitbreiden

BBZ-Nieuws

De eind vorig jaar opgerichte kredietunie heeft een eerste verkenning voor een aanvraag ontvangen. Als de perspectieven voor de onderneming – en dus ook voor de aflossing van het krediet – positief zijn, wordt het krediet verstrekt.

Na het aanleveren van benodigde gegevens door de kredietaanvrager, plant de kredietcommissie een gesprek bij de ondernemer aan boord of thuis. Zo wordt niet alleen een beoordeling op papier gemaakt, maar ook een persoonlijke beoordeling van de omstandigheden van de ondernemer. Als de perspectieven voor de onderneming – en dus ook voor de aflossing van het krediet – positief zijn, wordt het krediet verstrekt. Dan wordt meteen een coach aan de ondernemer gekoppeld, voor ondersteuning en advies. Die coach is er puur voor de kredietnemer: hoe succesvoller de ondernemer, hoe beter.

Voor het verstrekken van leningen hanteert de kredietunie twee modellen: het ‘centrale kas-model’ en het ‘bemiddelingsmodel’. Bij het centrale kas-model verstrekken verschillende partijen (meestal betrokken personen, vrienden, relaties) een obligatielening. Een obligatie is een schuldbewijs voor een (vaak kleine) lening, die tegen een bepaalde rente wordt verstrekt. Met die leningen wordt de kas gevuld.

Het ‘bemiddelingsmodel’ houdt in dat één of meerdere partijen (meestal bedrijven, zakelijke relaties) de ondernemer willen ondersteunen met een groter bedrag. Dit creëert een directe relatie tussen de investeerders en de ondernemer, wat leidt tot meer vertrouwen. De kredietunie helpt hierbij, door de zakelijke aspecten van de lening te beoordelen en controleren.

Het rentepercentage tussen beide modellen verschilt, omdat bij het centrale kas-model lagere bedragen door investeerders worden ingelegd dan bij het bemiddelingsmodel. Op dit moment wordt nog nadere informatie ingewonnen bij investeringsexperts, om beter grip te krijgen op de profielen van mogelijke investeerders.

Binnenkort houdt de BBZ een informatieavond voor potentiële financiers! Interesse? Je bent van harte welkom! Meld je aan via ktpv.kredietunie@gmail.com.

Nieuwe bestuursleden gevraagd

In verband met vervanging en uitbreiding is de kredietunie op zoek naar nieuwe bestuursleden. Als je wilt bijdragen aan het behoud van de Bruine Vloot en (bij voorkeur) een financiële achtergrond hebt, en meer willen weten over de inhoud van de openstaande functies, dan nodigen we je graag uit om contact op te nemen via ktpv.kredietunie@gmail.com.