Veiligheid

Europees akkoord over onderzoek naar ongevallen op zee

De Europese Unie heeft 13 februari een akkoord bereikt over een uniform Europees systeem van veiligheidsonderzoeken naar ongevallen op zee. Het doel is herhaling van maritieme ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Het is de eerste deal binnen het Europese Maritieme Veiligheidspakket, dat in totaal uit vijf wetgevingsvoorstellen bestaat. “Met de noodzakelijke herziening van de richtlijn voor ongevallenonderzoek garanderen we de veiligheid op onze zeeën – voor zowel zeevarenden als de visserij. Aangezien de maritieme sector internationaal opereert, is het heel wenselijk dat de EU-regels in overeenstemming komen met de internationale wetgeving”, aldus hoofdonderhandelaar Caroline Nagtegaal-van Doorn. De VVD-Europarlementariër deed dat namens de Europese liberale fractie Renew Europe.

“Dit voorstel zorgt ervoor dat ongevallen met containerverlies op zee wordt aangepakt. Bijvoorbeeld door dit in de checklist op te nemen bij het doen van veiligheidsonderzoek op schepen. Daarnaast is het goed dat een grotere rol is weggelegd voor EMSA bij het doen van veiligheidsonderzoek.”

MSC Zoe

Nagtegaal-van Doorn haalde naar eigen zeggen een aantal belangrijke punten binnen. Ze noemt de betere afstemming tussen de EU-regels en de internationale regels van de VN-zeevaartorganisatie IMO. Dat moet zorgen voor een gelijk speelveld voor de Europese vloot.

In de nieuwe wet komt meer aandacht voor ongevallen waarbij containers overboord slaan op zee. Zoals het ongeval met de MSC Zoe in 2019, die honderden containers verloor voor de Nederlandse kust, waarvan de inhoud aanspoelde in het Waddengebied. Daarnaast wordt een betere uitvoering en handhaving van de richtlijn gewaarborgd. Dat moet mogelijk worden door verdere digitalisering van de maritieme sector en een betere Europese samenwerking tussen de onderzoeksautoriteiten op het gebied van de maritieme veiligheid. Tot slot komt er een grotere rol voor het EU-agentschap European Maritime Safety Agency (EMSA) bij het onderzoek.

Lees het hele artikel in de Binnenvaartkrant.

Foto: De Nederlandse Europarlementariër Caroline Nagtegaal-van Doorn was hoofdonderhandelaar. (foto privécollectie)