Veiligheid

Bruine vloot: alles doen om risico’s beheersbaar te maken

Betrokken partijen moeten er alles aan doen om de risico’s op houtrot in scheepsmasten van de bruine vloot te beperken, stelt de BBZ.

De Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ reageert positief op de deze week gepresenteerde bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar aanleiding van het ongeval met de Amicitia in Harlingen in 2016. Door een mastbreuk kwamen drie passagiers om het leven. Een jaar later concludeerde de OVV dat door de werkwijze van de keuringsinstantie een situatie van schijnveiligheid was ontstaan. Tevens deed de raad in 2017 een aantal aanbevelingen. Twee jaar later roept de OVV de bruinevlootsector op de veiligheidsrisico’s in acht te nemen.

De BBZ is serieus en voortvarend aan de slag gegaan, oordeelt de raad. Directeur Paul van Ommen zegt blij te zijn met die constatering. „Maar dit pas het begin. We zijn als vereniging een nieuwe weg ingeslagen. Het ongeval heeft grote impact gehad en we hebben ons de kritiek aangetrokken.”

Volgens Van Ommen wordt binnen de vereniging nu blijvend de discussie gevoerd over het vergroten van de veiligheid. „De zeilsport is per definitie een risicovolle sport en het is de uitdaging om de risico’s beheersbaar te maken. Dat moet dan wel samen met keuringsinstanties en overheid. Het is de overheid die de regels vaststelt en die primair verantwoordelijk is voor controle.”

De BBZ deelt haar kennis niet alleen met de eigen leden, maar met iedereen die er gebruik van wil maken. Zo wordt nu gewerkt aan een mobiele onderhoudsapp, die bijhoudt wanneer en hoe welk onderhoud moet worden uitgevoerd. Ook bij de overheid moeten zaken anders, vindt de BBZ. ,,Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat een schip voldoet aan de veiligheidseisen. Net als de apk-keuring voor auto’s.

Lees het gehele artikel op de bron: LC