Duurzaamheid

BCG adviseert over kansen voor Green Shipping

Vrachteigenaren zijn best bereid om een premie te betalen voor groene scheepvaartopties, maar bij lange na niet genoeg om de noodzakelijke snelle decarbonisatie van de sector te financieren.

Ondanks het feit dat de scheepvaart moeite heeft om toezeggingen om te zetten in actie, kunnen scheepseigenaren en operators een deel van de verwachte enorme toekomstige inkomsten in de groene scheepvaart grijpen door actief de onaangeboorde vraag te ontwikkelen en vroeg in actie te komen.

Peter Jameson

Dat zijn de belangrijkste bevindingen van het laatste onderzoek naar het koolstofarm maken van de scheepvaart, uitgevoerd door de bedrijfsadviesgigant Boston Consulting Group (BCG).
“Succes op lange termijn zal natuurlijk niet eenvoudig zijn”, zegt de hoofdauteur van het rapport, Peter Jameson, BCG managing director en partner in Kopenhagen. “Het vraagt om gedurfd leiderschap en pionierswerk.”

Premies ontoereikend

In zijn derde jaarlijkse onderzoek naar de bereidheid van scheepvaartklanten om te betalen voor groen transport, ontdekte BCG dat meer dan 80% van de directeuren en logistieke inkopers in de toevoerketen bereid was een premie te betalen.
De gemiddelde premie die betaald werd, was echter slechts 4% vergeleken met een premie van 10% tot 15% die volgens eerdere onderzoeken nodig zou zijn om volledige decarbonisatie te bereiken.
In de eerste twee jaar van het onderzoek zag het onderzoek onder ongeveer 125 vrachtprofessionals de omvang van een aanvaardbare premie stijgen van 2% naar 3%.

Data naar achteren verschoven

“Een van onze belangrijkste bevindingen is dat de scheepvaartindustrie nog steeds moeite heeft om toezeggingen om te zetten in meetbare acties”, aldus het rapport.
Uit een deze week gepubliceerd onderzoek van Bain & Co onder meer dan 600 leidinggevenden in de olie- en gasindustrie blijkt dat zij hun verwachtingen over de datum waarop de wereld koolstofemissies netto nul zal bereiken naar achteren schuiven. Energiemaatschappij Shell zei deze week dat de CO2-reductie langzamer zou gaan dan eerder gepland, omdat het zijn gasactiviteiten uitbreidt.

Panamax met vleugelzeilen

Doorbraak na duidelijker regels

Jameson zei dat hij de afgelopen zes maanden een stevigee versnelling zag in de betrokkenheid bij koolstofarme strategieën na de doorbraak in de Internationale Maritieme Organisatie naar duidelijke regels voor koolstofarme schepen en de implementatie van het emissiehandelssysteem van de Europese Unie voor de scheepvaart.
Desondanks bleven er drie grote obstakels die groene scheepvaart in de weg staan: de trage productie van alternatieve brandstoffen, de veranderende regelgeving en een gat in de begroting tussen de ambitie van vrachteigenaren om de uitstoot te verminderen en hun budget om dit te realiseren.
“Hoewel meer dan 60% van onze respondenten zich heeft gecommitteerd aan het verminderen van Scope 3 scheepvaartemissies – emissies waarvoor een vervoerder indirect verantwoordelijk is in zijn waardeketen, maar die hij niet zelf genereert – zegt minder dan de helft een toereikend budget te hebben om hun doelen te bereiken.”

Cruciale fase

Jameson zei dat de echte uitdaging nu ligt in het omzetten van deze toezeggingen in concrete acties. “We weten dat er de komende jaren enorme inkomsten zullen worden gecreëerd in de groene scheepvaart, maar ook enorme inkomsten zullen worden vernietigd”, voegde hij eraan toe.
“In deze cruciale fase kunnen de vrachtvervoerders niet wachten tot de optimale regelgeving vorm krijgt of tot klanten het voortouw nemen. Ze moeten proactief groeikansen voor groene scheepvaart identificeren en grijpen”, aldus het rapport.

Lees het veel uitgebreidere artikel op de website van Tradewinds News.