BBZ nieuwsVeiligheid

BBZ wijst opnieuw op branchenormen voor rondhouten

De giek van de klipper Risico bleek aangetast door houtrot en brak daardoor. Dat schrijft de OVV 9 september op haar website. Er wordt een opvolgingsonderzoek ingesteld, een vervolg op het eerdere onderzoek naar de mastbreuk van de Amicitia in 2016. In dhetit onderzoek naar de Risico wordt nagegaan in hoeverre er lessen kunnen worden geleerd en wat er nodig is om dit soort ongevallen in de toekomst te voorkomen. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat de houtrot aan de aandacht ontsnapt is.

Naar aanleiding van het ongeluk in 2016 en de aanbevelingen aan de sector heeft de BBZ en het PVC (Platvorm Veiligheid Chartervaart) een ‘branchenorm voor inspectie en onderhoud rondhouten’ opgesteld. Daarin komen aan de orde:

  • de kritieke punten
  • de inspectiefrequentie
  • de inspectiemethode
  • de beoordeling
  • de verslaglegging
  • het onderhoud
  • de checklist

Het is van groot belang dat iedereen aan de slag gaat of kennis neemt van de minimale standaard. Om structuur in procedures en in administratie, waaronder keuring en certificering te krijgen, is het sterk aanbevolen om een Safety Management Systeem te implementeren. Hierin wordt het onderhoud en de certificeringen in een computersysteem bijgehouden op een gestructureerde wijze. ISM-lite van Fokko Snoek is zo’n systeem, en er zijn ook andere alternatieven.

Waar het onderzoek van de OVV op is gericht is op dit moment nog onbekend, maar de sector moet nu alles doen wat binnen de mogelijkheden ligt om incidenten te voorkomen. De BBZ en het PVC onderzoeken de mogelijkheden om proactief te reageren op de recente ontwikkeling. Daar komt de BBZ later op terug.

Hier kan je de branchenormen downloaden