BBZ nieuws

BBZ leden willen snel duidelijkheid over oorzaak ongeval

Zondagavond 5 september spraken de zeilschippers over het afschuwelijke dodelijke ongeval aan boord van een klipper. De giek van het schip brak en raakte daarbij een meisje van twaalf jaar. Voorzitter Sicko Heldoorn stond bij de opening van de vergadering stil bij de slachtoffers.

Tijdens de schippersbijeenkomst is informatie uitgewisseld over de omstandigheden waarin het ongeval plaats vond, voor zover die bekend zijn, over de mogelijke lopende overheidsonderzoeken en over de rol van de sector zelf. Uitvoerig is gesproken over wat wij als schippers zelf kunnen doen en hoe wij de veiligheidsdiscussie verder kunnen intensiveren en hoe de kennis in het Platform Veiligheid Chartervaart (PVC) het beste ingezet kan worden. Het PVC is een platform waar schippers, keurende instanties, boekingskantoren en verzekeraars onderdeel van uitmaken.

Ondertussen is de toedracht van het ongeval nog niet bekend. Ook de omstandigheden van een eerder dodelijk ongeval dit jaar aan boord van een zeilschip, is nog niet openbaar gemaakt. Dat bemoeilijkt ons werk. Schippers hebben daar grote zorg over. De BBZ dringt daarom aan op spoedige bekendmaking van de oorzaak van het ongeval door de betrokken (overheids-) instanties.