Nieuws

Antifouling in 2024: aanbevelingen van de Netwerkgroep Antifouling

Op 30 januari heeft de Netwerkgroep Antifouling aanbevelingen gegeven voor het gebruik van duurzamere antifouling. Sinds 2022 publiceert de netwerkgroep jaarlijks zijn aanbevelingen. 

In de aanbevelingen wordt aangegeven waarom het belangrijk is om te verduurzamen, wat er inmiddels bekend is, de belangrijkste discussiepunten en wat de verwachtingen zijn voor in de toekomst.

De netwerkgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de vaarrecreatie en wordt ondersteund door Waterrecreatie Nederland.

Lees de aanbevelingen in deze pdf.