Natuur & Infrastructuur

World Heritage Report ’24: negatief over overheid

Deze week verscheen het ‘World Heritage Report 2024’. Een rapport waarin maatschappelijke organisaties over de hele wereld beschrijven welke zorgen er zijn voor het behoud en de bescherming van werelderfgoederen. In het rapport ook aandacht voor de Waddenzee. 

Een opvallende rode draad in alle verhalen in dat rapport is het gebrek aan politieke wil en daadkracht van nationale overheden om een werelderfgoed ook daadwerkelijk te beschermen en behouden nadat de prestigieuze status ‘binnen is’. Net als in Nederland wordt in veel andere landen voorrang gegeven aan  mijnbouw, bosbouw of het aanleggen van tunnels boven het behoud van een werelderfgoed.

Overheden verzaken

Het lijkt er op dat wereldwijd nationale overheden hard hun best willen doen om de werelderfgoedstatus te krijgen. Maar diezelfde nationale regeringen verzaken op moment dat bewoners of lokale overheden aandringen op bescherming van een bestaand werelderfgoed. Zoals eigenlijk ook de ervaring is bij de manier waarop de Nederlandse regering omgaat met vergunningsaanvragen voor nieuwe mijnbouw onder de Waddenzee.  Eerder dit jaar nam het Kabinet een voorlopig besluit om geen vergunning aan NAM te verstrekken voor nieuwe aardgaswinning onder Werelderfgoed Waddenzee. Het definitieve besluit werd aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer  ‘voor de zomer’.

Oproep UNESCO: geen mijnbouw Waddenzee

Vorig jaar deed UNESCO een dringende oproep aan Nederlandse en Duitse regeringen om geen nieuwe mijnbouwvergunningen af te geven. Tot nu toe hebben beide landen die oproep naast zich neergelegd. Daarom staat het behoud van de Waddenzee als Werelderfgoed in juli óók in New Delhi wéér op de agenda.

Waddenzee 15 jaar Werelderfgoed

Op 29 juni aanstaande worden in Nederland langs de hele kust van de Waddenzee speciale ontbijtjes op de dijk georganiseerd om stil te staan bij het feit dat de Waddenzee al 15 jaar de status van UNESCO Werelderfgoed heeft.

Bron: website Waddenvereniging