Natuur & Infrastructuur

Vijf aanvragen gehonoreerd voor onderzoek naar de Waddenzee

Nederland en Duitsland investeren 15 miljoen euro in vijf onderzoeksprojecten die de relatie bestuderen tussen sediment, ecologie, menselijk medegebruik, veiligheid tegen overstromingen en effectieve bescherming en beheer in de Waddenzee.

Dit maakte de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bekend.
De Waddenzee is een uniek systeem van levende organismen, getijden en sedimenten. Het is een Unesco Werelderfgoed gelegen op de drempel van drie industriële naties en staat onder druk van de drievoudige ecologische crisis. Het is een gebied dat behoefte heeft aan gepaste bescherming en behoud om zo zijn uitzonderlijke universele waarde te behouden.

Het belang van het behoud van de Waddenzee

Dr. Diana Giebels antwoordde gepassioneerd toen haar gevraagd werd naar het belang van het behoud van de Waddenzee: “De Waddenzee is een prachtig gebied en het ecosysteem is van vitaal belang. Dit, omdat het voedsel biedt aan veel verschillende dieren. Tegelijkertijd is het een complex gebied. Het gebied is rijk aan diersoorten, maar er is niet genoeg bekend over de verschillende krachten die de Waddenzee echt vormgeven.” Dr. Ir. Erik Horstman deelt hetzelfde sentiment: “De Waddenzee staat dagelijks onder druk. Het is interessant om na te denken over manieren waarop we het ecosysteem van de Waddenzee kunnen helpen om op een natuurlijke manier te veranderen. Dit gaat niet alleen over de natuur, het gaat ook om het verbeteren van het levensonderhoud en het welzijn van de mensen die in de buurt van de Waddenzee wonen, zowel nu als in de toekomst.”

Onderzoek met impact en politieke relevantie

Karst Jaarsma, beleidsmedewerker bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gelooft dat de overheid een belangrijke rol kan spelen in deze oproep. Hij vertelt: “Deze oproep is een uitstekend voorbeeld van hoe de wetenschap de acties van de overheid kan beïnvloeden. We krijgen meer informatie over hoe we de status van dit hoogwaardige wereldgebied kunnen behouden en verbeteren. Met deze kennis kan de overheid de juiste maatregelen nemen om de Waddenzee te behouden.”
De bilaterale Duits-Nederlandse onderzoeksprojecten zullen helpen een beter inzicht te krijgen in de complexe belasting van de Waddenzee. Ze effenen ook de weg naar maatschappelijke impact door opties voor actie in kaart te brengen en strategieën voor beheermaatregelen te ontwikkelen. Daarnaast is het programma een investering in een nieuwe generatie Waddenexperts en een nieuwe brug tussen landen, disciplines, instituten en soorten belanghebbenden. In de komende vier jaar zullen de projecten een focus op sedimentdynamiek en kwelderprocessen combineren met benthische ecologie, terrestrische biologie, landschaps- en juridische ontwerpen. Ze zijn allemaal bedoeld om ons huidige begrip van de Waddenzee te verbeteren en toe te werken naar een systemische kijk op dit wilde (eco)systeem.

Bron: website Waddenacademie.