Veiligheid

Tips voor het inwerken van een nieuw bemanningslid

EOC heeft een nieuw infoblad gemaakt met tips en checklists voor het inwerken van nieuwe bemanningsleden. De veiligheid aan boord staat of valt immers met de kennis van de bemanning.

Onbekendheid met een schip en situaties tijdens de vaart zorgen jaarlijks voor schades en incidenten. EOC adviseert daarom om nieuwe mensen aan boord zo goed mogelijk in te lichten over omgangsnormen, procedures en regels. Hiervoor hebben ze de Wijzer Nieuwe Bemanning ontwikkelt. Hierin staan adviezen voor het inwerken van een nieuw bemanningslid, zodat deze veilig aan de slag kan. Hoewel niet alle informatie van toepassing is op passagiersschepen (bijvoorbeeld over de lading) is het overgrote deel wel relevant.
Aan bod komen:

  • Mens
  • Uitleg procedures
  • Vaartuig
  • Vaartraject
  • Lading

Goed inwerken en periodiek herhalen

Bemanningsleden die zich thuis voelen aan boord en weten wat de procedures zijn rond bijvoorbeeld brand, aanvaring of reddingsvestplicht, zullen daar ook naar handelen. Er kan niet vanuit worden gegaan dat een nieuw bemanningslid, zelfs als die ervaring heeft, alles direct weet. Ieder schip is verschillend. Hier moet dus voldoende tijd voor worden ingeruimd en het infoblad kan daarbij als uitgangspunt dienen.
Alleen instructie vooraf is echter niet voldoende. Om te beklijven moeten de belangrijkste onderwerpen periodiek herhaald worden. Plan ook geregeld een training in, bijvoorbeeld met een man over boord. Zo voorkom je het ergste letsel, problemen en schades. Het advies van EOC is om de Wijzer Nieuwe Bemanning toe te voegen aan de standaard werkprocedures aan boord.

Klik hier voor het Infoblad Wijzer nieuwe bemanning op eoc.nl

Meer infobladen: eoc.nl/infoblad

Bron: EOC Nieuwsbrief.