BBZ nieuws

Regels ontwikkelen voor varen met maximaal 12 pax.

“Help mee professionele regels op te stellen,” is het pleidooi van de BBZ. De BBZ wil aan de slag met regels voor binnenvaartschepen die maximaal twaalf betalende passagiers meenemen.

Die regels zijn er nu niet (afgezien van een normenkader voor plezierschepen langer dan 20 meter), maar het aantal schepen dat commercieel met maximaal 12 passagiers vaart groeit wel. Voor de meeste eigenaren is dat een kwestie van goed omgaan met de eisen van comfort en veiligheid, maar er zijn ook schepen gesignaleerd die daarmee proberen te ontkomen aan regels die hen anders aan de kant zouden houden. Die doen het aanzicht van de branche geen goed, en zijn de professionele collega’s een doorn in het oog.

Aanbevelingen OVV

Mede naar aanleiding van de OVV, die de overheid aanbeveelt om naar deze groep schepen te kijken, is regelgeving ervoor op korte of langere termijn onvermijdelijk, redeneert de BBZ. Daarom wil ze er vast over nadenken en praten met de eigenaren. “We willen komen tot technische vereisten, op wie zij van toepassing zouden kunnen zijn (afbakening van de groep) en hoe ze ingevoerd zouden moeten worden. Onze gedachten daarover willen we bespreken binnen het Platform Veiligheid Chartervaart. Daarin zitten de private Keurende Instanties, verzekeraar EOC, de boekingskantoren en andere partijen die van belang zijn (denk aan Cadhead, Gaastmeer en leveranciers en werven). De lessen van het Aanvullend Onderzoek zullen erin verwerkt worden en uiteindelijk zal dat voor de BBZ de inzet vormen voor gesprekken met de overheid.”

Langdurig proces

Nog niet duidelijk is of motorschepen met maximaal 12 passagiers ook onder de aandacht komen, en of er voorbereidingen voor nieuwe regels voor deze groep worden getroffen. Duidelijk is wel dat het proces van regelgeving erg lang zal gaan duren. De BBZ wil daar niet op wachten, en liefst nu al aan de slag gaan. Daarmee laat de sector zien dat ze er actief mee bezig is, en kunnen grote fouten worden voorkomen. De sector heeft nu de vrijheid om regels vrijwillig in te voeren. Als dat goed loopt, hoeft de overheid ook niet met nog meer nieuwe, eigen regels te komen.

Eigen initiatief

De BBZ roept scheepseigenaren daarom op om mee te denken: “Heb je een schip dat in deze groep valt, doe dan mee. Het gaat voornamelijk online, en we bepalen samen de snelheid.”
“Ondertussen kunnen eigenaren en bemanningen al wel wat doen om aan te tonen dat er veilig gewerkt wordt. Het beste hulpmiddel daarvoor is het Tuigboek. In het Tuigboek staat een preciese beschrijving van de tuigage, de planning voor onderhoud en inspectie en een verslag van werkzaamheden. Ook ISM Lite van Quality Sailing of Marad van Marasoft kan helpen bij het plannen en inzichtelijk maken van voorzorgsmaatregelen.”

Meedoen of vragen: neem contact op met de BBZ.