Natuur & Infrastructuur

Lepelaars stichten nieuwe kolonie op Texel

De lepelaars op Texel profiteren van de extreme regenval: ze hebben dit jaar een nieuwe kolonie gesticht op het eilandje dat hierdoor is ontstaan in de Lange-Damvallei in De Slufter.

Door de overvloedige regenval van de afgelopen maanden zijn de geïsoleerde bosjes in de vallei veranderd in eilandjes. Op een daarvan zijn lepelaars gaan broeden. ,,We hebben er bijna veertig nesten geteld’’, vertelt boswachter Thomas van der Es van Staatsbosbeheer.

Aalscholverpoep

Traditioneel broedden de lepelaars op Texel altijd in De Geul, De Muy en op De Schorren. Maar sinds vorig jaar zijn ze vertrokken bij de Muyplas. Daar broeden volgens de boswachter wel aalscholvers, grote zilverreigers en blauwe reigers. Zijn de lepelaars verjaagd door de concurrentie?
,,Waarschijnlijk niet’’, zegt Van der Es. ,,Deze soorten broeden vaak samen, dat zie je ook in de Zuidwestelijke Delta. Drie jaar geleden zijn bij het uitkijkpunt bij de Muyplas wat bomen weggehaald voor het uitzicht. Toen zijn de lepelaars daar op de grond gaan broeden. Nu zijn de boompjes weer wat hoger geworden en veel van de grotere bomen zijn kaal door de aalscholverpoep. Misschien is dat de reden waarom de lepelaars deze plek minder aantrekkelijk vinden.’’

Overal broeden op Texel

,,Op Texel hebben ze de luxe dat ze overal kunnen broeden, ook op de grond, omdat hier geen vossen voorkomen. En dat doen ze dan ook, waarbij ze wel altijd kiezen voor de rustgebieden in de natuur die in de broedperiode zijn afgesloten voor mensen. Op die manier spreiden ze de kansen, want in een kweldergebied als De Schorren kunnen de nesten bijvoorbeeld overspoeld worden.’’ […]
Is de totale Texelse populatie bij al deze veranderingen nog wel even groot gebleven? ,,Vorig jaar hebben we wat minder nesten geteld, maar nu lijkt de situatie redelijk stabiel’’, aldus de boswachter van Staatsbosbeheer. ,,In ieder geval is het leuk dat ze zo’n mooie nieuwe broedplek hebben gevonden.’’

Lees het uitgebreidere artikel van Anja Roubos in de Leeuwarder Courant (alleen voor abonnees).