Provincie en gemeenten hebben kustvisie voor de IJsselmeerkust opgesteld

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Medemblik, Hollands Kroon en Enkhuizen hebben een kustvisie voor de IJsselmeerkust opgesteld. De Noord-Hollandse IJsselmeerkust is de kuststrook van Den Oever tot Enkhuizen. De kustvisie is het vertrekpunt voor ontwikkelingen en projecten, op zo’n manier dat die op elkaar aansluiten, elkaar aanvullen en waar mogelijk versterken. De kustvisie voor dit gebied geeft richting aan ideeën, ontwikkelingen en projecten die invloed hebben op de leefomgeving.

Gezamenlijk
Ontwikkeling van de kust is nodig om klaar te zijn voor de toekomst. Veel partijen werken aan verschillende projecten en opgaven, waarbij het gevaar is dat de samenhang ontbreekt. Daarom hebben de provincie, de gemeenten Medemblik, Hollands Kroon en Enkhuizen een kustvisie opgesteld.

Belang IJsselmeer
Voor de provincie Noord-Holland is het IJsselmeer erg belangrijk. Het is een bron voor drinkwater en het is als zoetwatervoorraad belangrijk voor de landbouw, visserij, scheepvaart en voor toeristisme en recreatie. De natuur en het (onderwater)landschap zijn als leefgebied, kraamkamer en pleisterplaats voor vissen en vogels van groot belang. Bovendien is de ruimtelijke kwaliteit van het kustgebied, waaronder de cultuurhistorie, van grote waarde.

De drie hoofdprincipes van de kustvisie zijn de volgende:

 1. Een nieuwe relatie tussen land en water
  Een natuurlijke balans tussen water, ecologie en activiteiten aan weerszijden van de dijk. Dit gaat om het duurzaam versterken van de condities voor huidige functies op het land
  en in het IJsselmeer.
 2. De kust als verbinding
  Een aantrekkelijke, samenhangende en beleefbare kustzone voor recreanten, toeristen en inwoners, met een combinatie van gebruiksfuncties en ruimtelijke waarden.
 3. Beleving van internationale allure
  Het IJsselmeer en de Noord-Hollandse IJsselmeerkust zijn al geliefd bij verschillende soorten waterrecreanten en -sporters. Maar er liggen nog volop kansen voor doorontwikkeling tot A-locatie voor de watersport.

Bekijk hier de Kustvisie, (pdf, 2 MB)