Veelgestelde vragen voor motoren en elektromotoren in de Binnenvaart

Het Europees comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI)
heeft samen met Euromot een brochure uitgegeven met daarin veelgestelde vragen over de regelgeving van ES-TRIN. Dit kan voor schippers een handvat zijn bij het hermotoriseren van hun schip.

Het document met veelgestelde vragen (FAQ) heeft tot doel de betrokken partijen uit de sector te helpen om de toepasselijke vereisten voor motoren te begrijpen en te interpreteren met het oog op

  • de nieuwe vereisten van Verordening (EU) 2016/1628 met bijbehorende aanvullende wetgeving (NRMM) voor de emissies van niet voor de weg bestemde mobiele machines van fase V,
  • de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN).

De nadruk lag aanvankelijk op de complexere vragen die specifiek zijn voor de binnenvaart, vooral de vragen waarbij de teksten zorgvuldig geïnterpreteerd moeten worden om deze van toepassing te maken op de binnenvaart. De antwoorden op meer algemene vragen over de NRMM-verordening zijn opgenomen in een ander FAQ-document dat op de website van EUROMOT is gepubliceerd.

Met het oog op het tijdschema voor de fase V-motoren stellen EUROMOT en CESNI deze voorlopige vragen en antwoorden beschikbaar ter inzage. EUROMOT en CESNI hebben verdere werkzaamheden gepland, die kunnen leiden tot bijwerkingen van dit FAQ-document voor de binnenvaartsector

Ook is er een brochure met veel gestelde vragen over elektrische voortstuwing van schepenin het kader van Hoofdstuk 11 van ES-TRIN . Deze laatste is van augustus 2021.

Kijk hier voor de verschillende documenten