Kabinet: binnenvaart massaal aan de biobrandstof in 2030

Nederlandse binnenvaartschepen moeten al vanaf 2030 massaal op biobrandstof varen. Bijmenging van circa 67% HVO of FAME is noodzakelijk om de vereiste CO2-reductie in Nederland te bereiken. Daarnaast moeten in dat jaar tenminste 200 emissievrije binnenvaartschepen rondvaren. Bovendien wordt een emissielabel voor de binnenvaart waarschijnlijk verplicht. Dat staat in de Klimaatbrief van minister Rob Jetten, zo schetste het EICB op een kennisbijeenkomst op Maritime Industry in Gorinchem. ‘De Nederlandse binnenvaart moet circa 70% CO2-reductie halen vanaf 2030. Grofweg is hiervoor bijmenging van 67% HVO of FAME noodzakelijk’, zo hield Martin Quispel van het EICB zijn gehoor voor.

Klimaatbrief Jetten
In de Klimaatbrief die Jetten eind april 2023 namens het kabinet stuurde, staat dat met alle maatregelen in 2030 een reductie van 22 megaton CO2 moet zijn behaald, waarvan 500 kiloton door binnenvaart.
Quispel legde zijn uit dat het kabinet inzet op gemiddeld emissielabel B voor alle binnenvaartschepen. Een deel van de reductie wordt bereikt door de bouw van 150 batterijschepen van Zero Emission Services (ZES) en 45 waterstofschepen. De CO2-reductie die deze nieuwe schepen realiseren, is echter bij lange niet genoeg om te voldoen aan eisen van het kabinet, zo schetste Quispel.

Forse kostenstijging
Daarvoor moeten de overige binnenvaartschepen met dieselmotoren op HVO en FAME gaan varen. Om aan label B te komen, is 67% bijmenging noodzakelijk. Dat betekent een forse kostenstijging voor de binnenvaart vanwege de meerprijs van deze biofuels.

Lees het gehele artikel op de bron: Schuttevaer, alleen voor abonnees