BBZ medeondertekenaar van convenant emissielabel binnenvaart

De BBZ is gevraagd medeondertekenaar te worden van het ‘Convenant voor het bevorderen van het gebruik van het emissielabel in de binnenvaart om de emissieprestatie van een vaartuig te kunnen aantonen en om als instrument te hanteren voor stimulerende maatregelen voor de reductie van emissies door de binnenvaartvloot’. Het convenant wordt verder ondertekend door het ministerie van I&W, provincies, gemeenten, binnenvaartbrancheorganisaties, de waterbouwers, verladers, havens, banken, meetbedrijven, EICB, SAB, Green award en IVR.

De BBZ heeft kritisch naar het concept gekeken en om aanpassingen gevraagd die rekening houden met het vaarprofiel van de sector. De BBZ wil dat er rekening wordt gehouden met zeilen als alternatieve (emissieloze) voortstuwingwijze en met alternatieve energie opwekkers zoals zonnepanelen en wind. Deze wensen zullen worden opgenomen in een ‘actielijst’ die gekoppeld is aan het convenant. In deze actielijst staan diverse punten waarover in het convenant de afspraak wordt gemaakt dat het emissielabel zich verder zal gaan ontwikkelen in deze richtingen. Zo is bijvoorbeeld in de actielijst opgenomen dat de kosten voor de emissiemetingen worden verlaagd.
De BBZ wordt eigenaar van het punt over de alternatieve voortstuwingswijze en krijgt daardoor het vetorecht over mogelijke toekomstige wijzigingen hierop. Het convenant is dynamisch en wordt regelmatig aangepast om gewenste verbeteringen door te voeren en hierover afspraken te maken.

Alhoewel het label nu nog vrijwillig is, verwachten we dat het in de toekomst verplicht gaat worden. Als wij het convenant mede ondertekenen, wordt de BBZ direct betrokken bij de verdere ontwikkeling van het emissielabel. Hierdoor kunnen we opkomen voor de schepen uit onze sector die een ander vaarprofiel hebben dan de reguliere vrachtvaart.

Lees het gehele artikel bij de BBZ