Maritiem Masterplan stelt doel bij van 50 naar 40 emissieloze schepen

Het nieuwe Maritiem Masterplan blijkt de doelen iets te hebben bijgesteld. Waar eerder werd gesproken over 50 emissieloze schepen, is het doel nu ’40 betrouwbare en concurrerende klimaatneutrale demonstratieschepen te ontwikkelen, bouwen en gebruiken’, volgens de website van het masterplan.

Het eerste Maritiem Masterplan hoopte op een bijdrage van 366 miljoen euro vanuit het Nationaal Groeifonds. Dat geld kwam er niet. Een nieuwe poging, een Maritiem Masterplan 2.0, werd in de nieuwe ronde begin dit jaar ingediend. Of deze poging wel een bijdrage krijgt wordt bekend in juli.

De 40 schepen moeten gaan varen op alternatieve brandstoffen zoals waterstof, methanol en LNG met CO2-afvang. Deze schepen worden in gebruik genomen in de kust- en binnenvaart, natte waterbouw, offshore wind en maritieme veiligheid.

Lees het gehele artikel op de bron: Schuttevaer, alleen voor abonnees