Update aanbetalingen richtlijn pakketreizen

Bij de update van de richtlijn pakketreizen leek het er even op dat het systeem van aanbetalingen zou veranderen, maar de kans daarop is een stuk kleiner geworden. Gelukkig. De BBZ, samen met vrijwel de gehele reissector, wilde vasthouden aan de aanbetalingen. 

Het ministerie van EZK heeft onderzoek laten doen naar de gevolgen van een beperking of geheel verbod op aanbetalingen voor reizen. De uitkomst was (surprise, surprise) dat dat tot een verslechtering van de liquiditeitspositie zou leiden van reisaanbieders. Ook voor de consument kan dit nadelig uitpakken omdat de verwachting is dat een deel van de aanbieders hogere prijzen gaan vragen, aanbieders zullen stoppen of het aanbod aanpassen.  De conclusie van het rapport is dat een aanpassing van de huidige richtlijn niet nodig lijkt. 

Op dit moment is het zo dat er in Nederland geen wettelijke regels zijn die de hoogte van de aanbetaling bepalen. Ook zijn er geen wettelijke regels over wanneer de totale reissom betaald moet zijn. In Duitsland mag een reisorganisator (van pakketreizen) wettelijk maximaal 20% van de aanbetaling vragen, tenzij men kan aantonen dat de reisdienstverlener een grotere aanbetaling vraagt. België overweegt nu ook om deze wettelijke regel te gaan hanteren.

De reissector dringt aan bij het ministerie EZK om de Europese Commissie te overtuigen geen herziening en zéker niet op het gebied van aanbetalingen door te voeren. Wordt vervolgd.