Klemmend beroep beroepschartervaart voor plaatsing aanlegsteiger Etersheim

De beroepschartervaart komt in verzet tegen het cancelen van de geplande aanlegsteiger bij Etersheim. Twee organisaties spreken hun afkeuring daarover uit in een brief aan de politiek in Edam-Volendam. Omdat de provincie Noord-Holland bij de subsidieverlening de voorkeur geeft aan andere projecten, is de aanleg van de steiger uitgesteld, maar de kans is minstens zo groot dat de voorziening er helemaal niet meer komt.

Eerder kondigde secretaris Hilda Raasing van de Stichting Etersheimer Braak al aan dat haar bestuur zal strijden voor een oplossing. De stichting vindt het van groot belang dat de toeristische trekpleister Etersheimer Braak ook vanaf het water bereikbaar wordt.Zij krijgt nu bijval van de BBZ, de Vereniging voor Beroepschartervaart, en Stichting Varend Erfgoed Hoorn. Beiden hebben in een brief aan de gemeenteraad van Edam-Volendam laten weten dat zij het besluit ernstig betreuren.

De BBZ refereert aan een in 2014 getekende intentieverklaring waarin zij de plannen voor de aanleg van een steiger, waar zeil- en motorpassagiersschepen kunnen afmeren, van harte ondersteunt. Ook verklaarde de BBZ destijds dit vaardoel actief te gaan aanbieden.

Interessant
,,Dit gebied is waterstaatkundig en landschappelijk bijzonder interessant voor de (buitenlandse) gasten aan boord van de bij de BBZ aangesloten schepen’’, aldus Cockie Schilperoort, beleidsmedewerker infrastructuur namens de BBZ. ,,We verzoeken de gemeenteraad daarom de keuze te maken voor een zo spoedig mogelijke aanleg van deze unieke afmeerplek, ongeacht of er wel of geen subsidie wordt verkregen.’’

Soortgelijke bewoordingen zijn afkomstig van bestuurslid Dirk Lont van Stichting Varend Erfgoed Hoorn: ,,Binnen onze gelederen bevinden zich ook drie visserijstichtingen die met hun historische schepen regelmatig met betalende gasten varen. Juist in de omgeving van Hoorn missen zij bestemmingen om aan te doen met gasten. In veel gevallen is de afstand naar Edam en Volendam te ver weg voor een middag varen. Een bezoek aan de Etersheimer Braak zou aan de huidige leemte op dit gebied een prachtige invulling geven. Wij denken dat een dergelijke bestemming ook voor de Volendammer botters eenzelfde belang heeft.’’

Lont wijst er bovendien op dat de schepen zelfvoorzienend zijn en geen faciliteiten nodig hebben op deze steiger, zodat de kosten tot een minimum beperkt kunnen worden.

Lees het gehele artikel op de bron: NHD

Afbeelding: de verschillende polder niveaus rond Etersheim, het diepste punt van NoordHolland