Nieuwbouw bruggen en sluizen valt stil door Stikstofcrisis

De Stikstofcrisis dwingt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorlopig af te zien van nieuwe infrastructuurprojecten. In plaats daarvan wordt een jaarbudget van vijf miljard euro uitgetrokken voor het onderhoud van vaarwegen, spoorwegen en autowegen. Dat heeft minister Mark Harbers 17 maart bekendgemaakt.

‘Geen stikstofruimte voor nieuwe projecten’
‘Nederland beschikt over een goede infrastructuur, zeker in vergelijking met veel landen om ons heen. Onze waterwerken, wegen, spoorwegen en waterwegen vormen het fundament voor een bereikbaar en veilig Nederland en hebben ons de afgelopen decennia veel welvaart en welzijn gebracht’, schrijft Harbers. ‘Maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Veel wegen, bruggen, viaducten en sluizen hebben er zeker een halve eeuw opzitten en zijn nu aan groot onderhoud of vervanging toe.’

Dat stelt het ministerie voor een grote opgave, ook al omdat het verkeer ook de komende jaren nog verder zal groeien, zo voorspelt het ministerie in zijn Mobiliteitsvisie 2050.

Lees het gehele artikel op de bron: Schuttevaer, alleen voor abonnees

Afbeelding: de Coenbrug, tot 2024 gestremd, mede door deze brug wordt rondje NoordHolland onmogelijk met staande mast