Advies: Geen hoogspanningslijn door Nationaal Park Nieuw Land

De provincie Flevoland en natuurbeheerders moeten zich verzetten tegen de plannen van energieleverancier TenneT om een hoogspanningslijn aan te leggen dwars door of naast het Nationaal Park Nieuw Land (NPNL). NPNL omvat onder meer de Oostvaardersplassen en de Marker Wadden en is internationaal een zeer bijzonder reservaat voor trek- en broedvogels. Vogels zouden last hebben van de hoogspanningslijnen. Bovendien bederven de masten het weidse, open uitzicht dat het natuurgebied juist bijzonder en anders dan andere nationale parken maakt.

Dat vindt de Visitatiecommissie Nationale Parken, die op verzoek van de stuurgroep NPNL heeft onderzocht hoe het nog jonge nationale park zich ontwikkelt. NPNL bestaat sinds 2018 en omvat ongeveer 30.000 hectare wetlands (moeras, water en zeeklei). Het nieuwe park heeft zich volgens de commissie in korte tijd heel sterk ontwikkeld. Nationaal Park Nieuw Land kan ‘natuur van wereldklasse’ worden, aldus de commissie.

Hoewel het NLNP aan de rand van Flevoland ligt en grenst aan het Markermeer en het IJsselmeer is er toch sprake van enige stikstofneerslag, constateert de commissie. Dat komt van een bedrijventerrein in Almere en van veeboeren dicht in de buurt van het park. Door de stikstof groeien er veel bramen in delen van het park. De parkbeheerders moeten voorkomen dat die verruiging zich uitbreidt, want de open vlaktes moeten behouden blijven.

Lees het gehele artikel op de bron: AD.nl

BBZ
EOC